Identyfikator artykułu: 000056144 Typ materiałów: Konserwacja i wydajność Ostatnia zmiana: 08-07-2021

Jak ustawić niestandardowe rozdzielczości i tryby w Intel® Graphics Command Center

Środowisko

Minimalne wymagania dotyczące korzystania z Intel® Graphics Command Center to: Procesor Intel® lub nowszej generacji, Windows® 10 wersji 1709 lub wyższej, Windows® 10 DCH Intel® Graphics Driver wersja 25.20.100.6618 lub nowsza

windows10family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje dotyczące dodawania i usuwania niestandardowych rozdzielczości/trybów przy użyciu Intel® Graphics Command Center.

Opis

Nie można znaleźć opcji dodania/usunięcia niestandardowej rozdzielczości w Intel® Graphics Command Center

Lub

Błąd podczas wprowadzania niestandardowej wartości w polach Intel® Graphics Command Center

Rozwiazanie

 

Instrukcje dodania niestandardowej rozdzielczości lub trybu:

 1. OtwórzTtheIntel® Graphics Command Center:
  • W menu Start systemu Windows wyszukaj Intel Graphics Command CenterKliknij ikonę Intel Graphics Command Center, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij zakładkę Wyświetl. W menu Wyświetl ogólne ustawienia kliknij przycisk Niestandardowe znajdujący się obok ustawienia Rozdzielczość.
 3. Pojawi się komunikat ostrzegawczy. Kliknij Dobra, aby kontynuować.
 4. Pojawi się nowe okno z podstawowymi ustawieniami niestandardowej rozdzielczości. W razie potrzeby Kliknij Zaawansowane ustawieniaaby uzyskać więcej opcji.

  Basic Custom Resolution settings

 5. Wprowadź wartości niestandardowej rozdzielczości lub trybu w zależności od wymagań. Kliknij Tak, aby zaakceptować zmiany.
 6. W rozwijanych menu Rozdzielczość przewiń w dół i znajdź niestandardową rozdzielczość wraz ze znakiem "X" po prawej stronie.
Uwaga

Jeśli brak przycisku niestandardowej rozdzielczości, niestandardowa rozdzielczość nie jest obsługiwana dla Twojego wewnętrznego wyświetlacza.

Instrukcje mające na celu usunięcie niestandardowej rozdzielczości lub trybu:

 1. OtwórzTtheIntel® Graphics Command Center:
  • W menu Start systemu Windows wyszukaj Intel Graphics Command CenterKliknij ikonę Intel Graphics Command Center, aby otworzyć aplikację.
 2. Kliknij zakładkę Wyświetl.
 3. Kliknij menu rozwijane, aby wyświetlić istniejące rozdzielczości.
 4. Kliknij "X" przy niestandardowej rozdzielczości.
 5. Potwierdzam usunięcie, klikając Tak.
Dodatkowe informacje

Jeśli wprowadzona zostanie niewłaściwa wartość, może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Wystąpił błąd: nie można dodać ustawień. Przyczyna: Tryb nie jest obsługiwany.

Lub

Wystąpił błąd: nie można dodać ustawień. Powód: Złe parametry.

Jeśli otrzymasz te błędy, przejrzyj ustawienia i spróbuj ponownie.  Może pojawić się błąd, ponieważ nowa rozdzielczość lub tryb wykracza poza limit przepustowości obsługiwany przez konkretny chipset.

Korzystanie z funkcji Niestandardowe rozdzielczości/tryby wymaga znajomości obsługiwanych standardów timingów i parametrów monitora. Aby uzyskać informacje, należy się sprawdzić z producentem monitora.

Użyj odpowiednich standardów timingów lub parametrów, kiedy dodajesz niestandardową rozdzielczość/tryb. Zmiana trybów może:

 • Zmniejszyć stabilność i żywotność systemu oraz chipsetu.
 • Spowodować uszkodzenie chipsetu i innych komponentów systemu.
 • Zmniejszyć wydajność komputera.
 • Spowodować dodatkowe podgrzanie lub inne uszkodzenia.
 • Wpływ na integralność danych systemu

Nie testowaliśmy i nie udzielamy gwarancji na działanie chipsetu, które wykracza poza standardowe specyfikacje.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.