Film instruktażowy: tworzenie sieci VNS w systemie Windows® 10 za pomocą narzędzia PowerShell*

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000056184

26-03-2021

Ten film to szybki poradnik dotyczący tworzenia sieci VLAN przy użyciu poleceń narzędzia PowerShell w systemie Windows® 10.

UwagaTe instrukcje nie działają w systemie Windows* Server 2016 i Windows Server 2019. Użyj Menedżera serwerów, aby tworzyć zespoły i sieci VLA. Instrukcje tutaj

 

 

Lista poleceń użytych w tym filmie:

Moduł import -name "C:\Program Files\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlet"
Get-IntelNetAdapter
Dodaj IntelNetVLAN
Add-IntelNetVLAN -ParentName "" -VLANID "101"
Dodatek IntelNetVLAN – pomoc (Get-Help Add-IntelNetVLAN)

Powiązany temat
Intel® PROSet dla oprogramowania Windows PowerShell*