Identyfikator artykułu: 000056191 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 28-07-2021

Jak rozwiązać problem Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) w niektórych nieanglojęzycznych wersjach systemu operacyjnego Windows*

Podsumowanie

Rozwiązanie błędu "Błąd z kodem 49: nieprawidłowe poświadczenie" podczas logowania do systemu Intel® RAID Web Console 3 w niektórych nieanglojęzycznych wersjach systemu operacyjnego Windows*

Opis

Błąd "Błąd z kodem 49: nieprawidłowe poświadczenie" podczas logowania do systemu Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) przy użyciu kont administratora Windows* w nieanglojęzycznych wersjach systemu operacyjnego Windows*:

example image

Rozwiazanie

Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. Przed zalogowaniem się do RWC3 wykonaj następujące czynności w przypadku wersji innych niż angielskie systemu Windows*:

 1. Zamknij RWC3.
 2. Przejdź do folderu instalacyjnego RWC3 i otwórz plik LSA.file.file w edytorze tekstu, takim jak Notatnik*. Domyślnie znajduje się ona w plikach C:\Program Files(x86)\LSI\LSIStorageAuthority\\\LSA.fabryczne.
 3. Znajdź lub wyszukaj ten wiersz: full_access_groups = administratorzy i zmień Administratorzy do przetłumaczonej nazwy grupy.1 Na przykład:
  • język niemieckim: full_access_groups = Administratoren
 4. Zapisz i zamknij edytor tekstu.
 5. Uruchom ponownie LSAService w menedżerze zadań lub uruchom ponownie system.
 6. Zaloguj się do RWC3 przy użyciu poświadczenia konta Windows Adminstrator.
  UwagaW niektórych nieanglojęzycznych wersjach systemu Windows*, np. w języku rosyjskim, w przypadku nazwy użytkownika natywnego konta administratora używa się znaków spoza alfabetu łacińskiego, co ma dodatkowe ograniczenia i wymaga dodatkowych kroków. W celu dodatkowych informacji zapoznaj się z problemem logowania RWC3 w rosyjskim systemie operacyjnym Windows*.

 

1. W celu identyfikacji przetłumaczonej nazwy grupy dla wersji systemu Windows*, z których korzystasz:

 1. Uruchom lusrmgr.msc w wierszu poleceń lub PowerShell*, by uruchomić lokalnych użytkowników i grupy.
 2. Wybierz grupy z panelu po lewej stronie i znajdź grupę Administratorów w panelu środkowym w języku systemu Windows, z których korzystasz:
  Administrators

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.