Identyfikator artykułu: 000056191 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 14-04-2022

Jak rozwiązać problem logowania Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 (RWC3) w niektórych wersjach systemu operacyjnego Windows* innych niż angielski

Środowisko

Wersja w języku angielskim systemu operacyjnego Windows* (np. w języku niemieckim i tak włączonym) Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 v007.010.009.000 i późniejsze wersje

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Rozwiązanie błędu "Error Code 49: Nieprawidłowe poświadczenie" przy logowaniu się do Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 w niektórych wersjach innych niż angielskie systemu operacyjnego Windows*

Opis

Błąd "Błąd z kodem 49: nieprawidłowe poświadczenie" podczas logowania do Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 (RWC3) przy użyciu kont administratora Windows* w wersjach innych niż angielskie dla systemu operacyjnego Windows* (OS):

example image

Rozdzielczość

obsługa Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 (RWC3) dostępna jest wyłącznie w języku angielskim. Zanim zalogujesz się do RWC3, wykonaj następujące kroki w przypadku innych angielskich wersji systemu Windows*:

 1. Zamknij RWC3.
 2. Przejdź do folderu instalacyjnego RWC3 i otwórz plik LSA.conf za pomocą edytora tekstu, takiego jak Notatnik*. Domyślnie znajduje się to w pliku C:\Program Files(x86)\LSI\LSIStorageAuthority\conf\LSA.conf.
 3. Znajdź lub wyszukaj tę linię: full_access_groups = Administratorzy i zmień Administratorzy na przetłumaczoną nazwę grupy.1 Na przykład:
  • Niemiecki: full_access_groups = Administratoren
 4. Zapisz i zamknij edytor tekstu.
 5. Uruchom ponownie usługę LSAService w menedżerze zadań lub zrestartuj system.
 6. Zaloguj się do RWC3 przy użyciu poświadczeń konta administratora Windows.
  UwagaNiektóre wersje systemu Windows*, inne niż angielskie, na przykład w języku rosyjskim, używają znaków innych niż łacińska dla natywnej nazwy użytkownika konta administratora, co ma dodatkowe ograniczenia i wymaga dodatkowych kroków. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z problemem logowania się na RWC3 w systemie operacyjnym Windows* w języku rosyjskim.

 

1 W celu identyfikacji przetłumaczonej nazwy grupy używanej wersji systemu Windows*:

 1. Uruchom lusrmgr.msc w wierszu poleceń lub PowerShell*, aby uruchomić lokalnych użytkowników i grupy.
 2. Wybierz Grupy z panelu po lewej stronie i znajdź grupę Administratorów w panelu średnim w języku używanego systemu Windows:
  Administrators

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 38 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.