Identyfikator artykułu: 000056204 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 12-07-2021

Natywna rozdzielczość 5120 × 1440 niedostępne w® graficznej Intel®

Podsumowanie

Rozdzielczość 5120 x 1440 nie jest dostępna w sterownikach po 26.20.100.7262.

Opis

Nie można ustawić rozdzielczości 5120 x 1440 po aktualizacji sterownika grafiki Intel® (wersje wyższe niż 100.7262).

Rozdzielczość

Ten problem został naprawiony ze sterownikami w wersji 26.20. 100 7985 lub więcej.

Odwiedź Centrum pobierania firmy Intel, aby uzyskać najnowsze ogólne sterowniki.

Informacje o produktach i wydajności

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.