Identyfikator artykułu: 000056299 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 21-07-2021

Jak rozwiązać błąd Intel® Optane™ przypinania pamięci: "Nie można załadować biblioteki DLL "iaStorAfsServiceApi.dll"? Napotkano

Środowisko

windows1064bit

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) między 17.5.x a 17.8.x

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Dowiedz się, jak rozwiązać błąd przypinania pamięci Intel® Optane™: nie można załadować biblioteki DLL "iaStorAfsServiceApi.dll".

Opis

 

Po aktualizacji systemu Windows® 10 następujący komunikat błędu wyświetlany jest losowo podczas korzystania z systemu.  W niektórych systemach może to być również przedstawione jako kod błędu 0x8007007E.

 

Począwszy od sterownika Intel RST 17.5.0.1017 sposób instalacji Intel® Optane™ elementów przypinania pamięci został zmodyfikowany. Jeśli w którymś momencie sterownik został zmodernizowany ze starszego sterownika (np. 16.8.x) do wersji między 17.5.x a 17.8.x, aktualizacja systemu operacyjnego może próbować ponownie użyć usuniętych plików instalacyjnych wcześniejszych wersji. Ze względu na problem zgodności może pojawić się komunikat błędu. Ten problem nie dotyczy systemu z zainstalowanym fabrycznie (nową instalacją systemu operacyjnego) Intel RST wersji pomiędzy 17.5.x a 17.8.x.

Rozdzielczość

Aby rozwiązać ten problem i zapobiec jego pojawianiu się po przyszłej aktualizacji systemu operacyjnego, pobierz i zainstaluj sterownik Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) wersji 17.9.1.1009 lub większej tutaj.

Jeśli nie można zaktualizować sterownika do najnowszej wersji 17.9.1.1009 lub większej, alternatywne rozwiązanie można znaleźć w poniższych krokach:

Najpierw odśwież aktualnie zainstalowany pakiet sterownika poprzez naprawienie Intel® Optane™ przypinających pamięć:

  1. Otwórz programy i funkcje (naciśnij klawisz Windows + r), wpisz "appwiz.cpl" i kliknij OK.
  2. Zlokalizuj i podświetl Intel Optane przypinanie rozszerzeń Explorera.
  3. Kliknij Napraw.

 

 

Następnie usuń stary pakiet przypinania, aby błąd nie pojawiał się ponownie po kolejnej aktualizacji systemu operacyjnego:

  1. Otwórz Menedżer urządzeń (Naciśnij klawisz Windows). + x).

  2. Rozwiń pole Komponenty oprogramowania.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Rozszerzenia® Intel® przypinanie powłokipole i wybierz Odinstaluj urządzenie.

  4. Zaznacz pole, w treści Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia.i kliknijOdinstalować.

Dodatkowe informacje

Jeśli problemy nadal będą się wyświetlanie, skontaktuj się z Obsługą klienta firmy Intel, aby uzyskać pomoc.

Disclaimer

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.