Obsługa pliku informacji o konfiguracji (INF) dla sterowników bezprzewodowych Intel® (wersja pakietu sterowników 21.90.X lub nowsza)

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000056509

21-01-2022

Poniższe informacje są przeznaczone dla administratorów technologii informatycznych lub użytkowników końcowych instalujących pakiet Intel® Wi-Fi w wersji 21.90.X lub nowszej przy użyciu metody instalacji pliku Informacji o konfiguracji (INF) lub standardowej metody instalacji.

Począwszy od wersji Wi-Fi 22.100.X,w pakiecie instalacyjnym (Linki administratora IT dla Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless) znajdziesz nowy plik INF, który będzie obsługiwał wszystkie karty Sieci bezprzewodowej Intel® Wireless Wi-Fi 6E. Plik INF (Netwtw06e.inf) zapewni obsługę instalacji obecnych i nowszych kart sieciowych Wi-Fi 6E.

Począwszy od pakietu Wi-Fi w wersji 21.90.X, w łączach administratora IT dla Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless dostępny jest jeden plik INF . Będzie to obsługiwać dwa różne sterowniki Wi-Fi. Plik INF (Netwtw08.inf) zapewni obsługę instalacji dwóch sterowników (Netwtw08.sys i Netwtw10.sys).

Ten INF obejmuje:
• Dwie różne wersje sterownika, dwa różne obrazy oprogramowania sprzętowego (. PLIKI DAT),jeden . DLL, jeden plik .CAT.

Nowa pomoc techniczna INF:

New INF Support image

W zależności od karty sieci bezprzewodowej Intel®, która jest obecna w systemie i generacji platformy Intel (np. procesor dziesiątej generacji Intel® Core™), właściwy sterownik Wi-Fi zostanie zainstalowany automatycznie podczas przeprowadzania instalacji INF lub korzystania ze standardowej metody instalacji.

Ponadto oba sterowniki (Netwtw08.sys i Netwtw10.sys) będą miały tę samą wersję sterownika wyświetlaną w Menedżerze urządzeń, ale szczegóły sterownika będą przedstawiać różne nazwy plików i wersje plików.

Przykład:

Example image

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapoznaj się z linkami dla administratorów IT do informacji o wersji Oprogramowanie Intel® PROSet/Wireless oraz do tabeli obsługiwanych produktów i wersji sterowników.