Informacje o gwarancji na laptopy Intel® NUC Laptop

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000056533

11-11-2021

Zapoznaj się z poniższymi szczegółowymi informacjami dotyczącymi gwarancji na laptopy Intel® NUC Laptop.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Gwarancje ograniczone

Firma Intel oferuje ograniczoną gwarancję na produkty Intel® NUC Laptop zakupione u autoryzowanych dystrybutorów Intel®. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie elementy sprzętowe zawarte w pudełku. 

Zestawy laptopów Intel® NUC X15 — LAPKC71F, LAPKC71E, LAPKC51E
Dotyczy wszystkich kodów produktów

Zestawy laptopów Intel® NUC M15 — LAPBC710, LAPBC510
Dotyczy kodów produktu zestawu laptopów zaczynających się od:

 • LAPBC
 • BBC

Element laptopa Intel® NUC P14E
Dotyczy kodów produktu elementów laptopów zaczynających się od:

 • BKCMCN1CC

Roczna gwarancja na baterię 

Dwuletnia międzynarodowa (angielski) ikona
Rozmiar: 127 KB
Data: wrzesień 2021 r.
Dwuletnia dla Australii (angielski) ikona
Rozmiar: 93 KB
Data: wrzesień 2021 r.

Zestawy Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kit
Dotyczy kodów produktu zestawu laptopów zaczynających się od:

 • LAPQC
 • BQC
 • CQC

Zestawy laptopów Intel® NUC M15 — LAPBC710, LAPBC510
Dotyczy kodów produktu zestawu laptopów zaczynających się od:

 • CBC7A
 • CBC5A
Roczna międzynarodowa ikona
Rozmiar: 2,86 MB
Data: październik 2020 r.
Roczna dla Australii (angielski) ikona
Rozmiar: 86 KB
Data: październik 2020 r.
Uwaga Do obsługi plików PDF wymagany jest program Adobe Acrobat Reader*.

 

Istotne kwestie dotyczące gwarancji na wentylatory systemu

Producenci obudów mogą projektować obudowy do laptopów Intel® NUC Laptop, które zawierają pasywne rozwiązania chłodzenia. Aby pomieścić te niestandardowe rodzaje obudowy niektórzy producenci obudów lub integratorzy usuwają wentylator, lub w inny sposób osadzają produkt. W takich przypadkach do obowiązków producenta obudowy i integratora należy zapewnienie odpowiedniego poziomu chłodzenia w zmienionym systemie, tak, aby spełniał on limity środowiskowe, określone w dokumentacji technicznej produktów Intel®. Niewystarczająca moc chłodzenia laptopów Intel® NUC Laptop w niestandardowych obudowach spowoduje utratę gwarancji na produkt Intel®.

W przypadku laptopów Intel® NUC Laptop nie zaleca się stosowania pasywnych rozwiązań chłodzenia, a producenci obudów i integratorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ryzyka związane z wprowadzaniem takich zmian. Jeśli masz problemy z systemem zmienionym w ten sposób, skontaktuj się z producentem systemu w celu uzyskania informacji o ochronie gwarancyjnej.

Zanim zwrócisz wadliwe produkty

Upewnij się, że znasz numer aktywacji systemu operacyjnego Windows* (jeśli dotyczy).

W tabeli opisano które elementy należy zwracać, a które zachowywać.

Produkt Co zwrócić Co zachować
Zestawy Intel® NUC Laptop Kit (Kody produktów L9/L10)

(Te produkty mają już zainstalowaną pamięć, dysk, a w przypadku systemu L10 także system operacyjny. Poszczególne komponenty nie są wymieniane oddzielnie).

W przypadku zestawu Intel® NUC Laptop Kit ze wstępnie zainstalowaną pamięcią i pamięcią masową:

 • zwróć pełny system, w tym pamięć i pamięć masową.

W przypadku zestawu Intel® NUC Laptop Kit ze wstępnie zainstalowaną pamięcią masową, w którym moduły pamięci zostały zainstalowane przez użytkownika:

 • usuń i zachowaj moduły pamięci.
 • Zwróć system z pamięcią masową.

W przypadku zestawu Intel® NUC Laptop Kit ze wstępnie zainstalowaną pamięcią, w którym pamięć masowa została zainstalowana przez użytkownika:

 • Usuń i zachowaj pamięć masową.
 • Zwróć system z modułami pamięci.

Baterie — informacja

 • Baterie litowo-jonowe i produkty je zawierające podlegają ścisłym rygorom na mocy obowiązujących międzynarodowych i lokalnych przepisów transportowych oraz wymagają odpowiedniego opakowania, etykietowania, dokumentacji itp. na potrzeby transportu. Przesyłka baterii litowo-jonowych może być obsługiwana tylko przez osoby przeszkolone lub przez certyfikowanych dostawców usług transportu materiałów niebezpiecznych. Nieprzestrzeganie tych procedur grozi wysokimi grzywnami i karami.
 • Jeśli obudowa produktu jest wybrzuszona lub nosi ślady reakcji egzotermicznej, natychmiast skontaktuj się z wewnętrznym przedstawicielem ds. materiałów niebezpiecznych lub certyfikowanym dostawcą usług transportu materiałów niebezpiecznych, aby podjąć niezbędne działania. W razie potrzeby skontaktuj się z miejscem zakupu.
 • Uwaga: uszkodzone baterie są uważane za ładunki niebezpieczne i wymagają specjalistycznej obsługi i pakowania.
 • Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Informacje o wysyłce baterii do zestawów Intel® NUC Laptop Kit.
 • Zachowaj wszelkie zainstalowane przez siebie komponenty (modernizacje modułów pamięci i dodatkowe dyski SSD).
 • Zachowaj akcesoria znajdujące się w pudełku (zasilacz i dokumentacja)

Zestawy Intel® NUC Laptop Kit (kody produktu L6/L7)

(Te produkty nie są wysyłane z zainstalowaną pamięcią, dyskami lub systemem operacyjnym.

Uwaga: produkty o kodzie L7 mają wlutowaną pamięć)

Jeśli klient zwraca zestaw Intel® NUC Laptop Kit bez dodatkowych elementów (klient zainstalował pamięć i pamięć masową):

 • Przed zwróceniem systemu, należy usunąć moduły pamięci operacyjnej i pamięci masowej.

Baterie — informacja

 • Baterie litowo-jonowe i produkty je zawierające podlegają ścisłym rygorom na mocy obowiązujących międzynarodowych i lokalnych przepisów transportowych oraz wymagają odpowiedniego opakowania, etykietowania, dokumentacji itp. na potrzeby transportu. Przesyłka baterii litowo-jonowych może być obsługiwana tylko przez osoby przeszkolone lub przez certyfikowanych dostawców usług transportu materiałów niebezpiecznych. Nieprzestrzeganie tych procedur grozi wysokimi grzywnami i karami.
 • Jeśli obudowa produktu jest wybrzuszona lub nosi ślady reakcji egzotermicznej, natychmiast skontaktuj się z wewnętrznym przedstawicielem ds. materiałów niebezpiecznych lub certyfikowanym dostawcą usług transportu materiałów niebezpiecznych, aby podjąć niezbędne działania. W razie potrzeby skontaktuj się z miejscem zakupu.
 • Uwaga: uszkodzone baterie są uważane za ładunki niebezpieczne i wymagają specjalistycznej obsługi i pakowania.
 • Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Informacje o wysyłce baterii do zestawów Intel® NUC Laptop Kit.
 • Zachowaj wszystkie samodzielnie zainstalowane komponenty (moduły pamięci, dyski SSD, karty bezprzewodowe).
 • Zachowaj akcesoria znajdujące się w pudełku (zasilacz i dokumentacja)

Element do laptopów Intel® NUC Laptop Element (kody produktu L4)

(Te produkty nie są wysyłane z zainstalowanym elementem obliczeniowym Intel®, dyskiem ani system operacyjnym)

Uwaga: procesor, pamięć i karta WIP znajdują się w elemencie obliczeniowym Intel® NUC)

W przypadku zwrotu elementu Intel® NUC Laptop Element bez dodatkowych elementów (użytkownik zainstalował element obliczeniowy Intel® NUC i pamięć masową):

 • Usuń i zatrzymaj element obliczeniowy Intel® NUC oraz pamięć masową przed zwróceniem systemu.

Baterie — informacja

 • Baterie litowo-jonowe i produkty je zawierające podlegają ścisłym rygorom na mocy obowiązujących międzynarodowych i lokalnych przepisów transportowych oraz wymagają odpowiedniego opakowania, etykietowania, dokumentacji itp. na potrzeby transportu. Przesyłka baterii litowo-jonowych może być obsługiwana tylko przez osoby przeszkolone lub przez certyfikowanych dostawców usług transportu materiałów niebezpiecznych. Nieprzestrzeganie tych procedur grozi wysokimi grzywnami i karami.
 • Jeśli obudowa produktu jest wybrzuszona lub nosi ślady reakcji egzotermicznej, natychmiast skontaktuj się z wewnętrznym przedstawicielem ds. materiałów niebezpiecznych lub certyfikowanym dostawcą usług transportu materiałów niebezpiecznych, aby podjąć niezbędne działania. W razie potrzeby skontaktuj się z miejscem zakupu.
 • Uwaga: uszkodzone baterie są uważane za ładunki niebezpieczne i wymagają specjalistycznej obsługi i pakowania.
 • Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Informacje o wysyłce baterii do zestawów Intel® NUC Laptop Kit.
 • Zachowaj wszystkie komponenty zainstalowane samodzielnie element obliczeniowy Intel® NUC, dyski SSD).
 • Zachowaj akcesoria znajdujące się w pudełku (zasilacz i dokumentacja)
Przestroga
Firma Intel nie jest w stanie śledzić ani zwracać komponentów zainstalowanych przez użytkownika, w tym przedmiotów umieszczonych w pudełku podczas zwrotu. Usuń wszystkie moduły pamięci i dyski z laptopa Intel® NUC Laptop przed wysyłaniem go do naszego centrum gwarancji, z wyjątkiem wymienionych powyżej elementów. W stosownych przypadkach należy utworzyć kopię zapasową wszystkich aplikacji i danych. Firma Intel nie odpowiada za utratę danych zaistniałą w wyniku procesu gwarancyjnego.

Laptopy Intel® NUC Laptop wysyłane w ramach wymiany gwarancyjnej nie posiadają naklejki licencyjnej systemu Microsoft Windows*. Jeśli Twój laptop Intel® NUC Laptop ma naklejkę licencyjną systemu Windows, zalecamy ostrożne odklejenie jej od obudowy. Możesz także wykonać jej zdjęcie do wykorzystania w przyszłości, przez przesłaniem produktu do firmy Intel w celu wymiany gwarancyjnej. Naklejki systemu Microsoft Windows nie są dostępne jako części zamienne.

Porozmawiaj ze swoim dystrybutorem w razie jakichkolwiek pytań dotyczących kredytu.

Ogólne wytyczne
 • Numer seryjny i numer SA (podzespołu) są wymagane do zgłoszenia gwarancyjnego. Bez numeru seryjnego i numeru SA gwarancja może zostać odrzucona.
 • Sporządź kopię zapasową swoich danych osobistych z laptopa Intel® NUC Laptop na innym nośniku pamięci masowej. Firma Intel korzysta z oprogramowania do niszczenia danych, aby usunąć wszelkie dane z urządzenia pamięci masowej zwracanego laptopa Intel® NUC Laptop. Dokumenty i pliki przechowywane na zwróconym urządzeniu zostaną utracone.
 • Aby uzyskać wskazówki dotyczące części i akcesoriów, które należy zachować, zapoznaj się z instrukcjami przesłanymi w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Firma Intel nie zatrzymuje żadnych części ani akcesoriów i nie może ich zwrócić.
 • Zapisz numer sprawy RMA na zewnątrz pudełka i włóż do środka kopię wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
Wysyłka baterii litowych
 • Nie wysyłaj baterii litowej (oddzielnie lub wewnątrz laptopa Intel® NUC Laptop), jeśli przypuszczasz, że jest uszkodzona. Oznaki wskazujące na uszkodzenie baterii to: wybrzuszenia, wyciekający elektrolit, ślady dymu, zwęglenie materiału itp.
 • Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Intel, jeśli w takim przypadku nie możesz wysłać zestawu Intel® NUC Laptop Kit.
 • Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z Informacjami o wysyłce baterii z zestawu Intel® NUC Laptop Kit.
Wskazówki dotyczące pakowania
 • Jeśli masz oryginalne pudełko, w którym zakupiono produkt u sprzedawcy detalicznego, możesz użyć go do zwrócenia produktu:
  • Jeśli oryginalne pudełko nie jest dostępne, owiń produkt z każdej strony w folię bąbelkową lub inny materiał amortyzujący, aby przedmioty w środku były ściśle dopasowanie i nie mogły się przesuwać.
  • Spakuj pudełko detaliczne do solidnego pudła zewnętrznego, z co najmniej 5 cm foli bąbelkowej, luźnego wypełnienia piankowego lub podobnego materiału amortyzującego, aby przedmioty w środku były ściśle dopasowanie i nie mogły się przesuwać.
  • Pudło zewnętrzne o odpowiedniej wielkości możesz nabyć na własny koszt w lokalnym miejscu wysyłki lub na poczcie.
 • Jeśli nie masz oryginalnego pudełka detalicznego:
  • Zapakuj produkt w solidne pudło z wystarczającą ilością dodatkowego materiału pakowego, aby zapobiec przesuwaniu się produktu w trakcie transportu.
  • Pudło do wysyłki o odpowiedniej wielkości możesz nabyć na własny koszt w lokalnym miejscu wysyłki lub na poczcie.
 • Jeśli zwracasz więcej niż jeden produkt, zabezpiecz każdy z nich odpowiednią ilością folii bąbelkowej, luźnym wypełnieniem piankowym lub innym materialnym amortyzującym, aby zapobiec przesuwaniu się produktów w trakcie transportu.
  • Postępuj zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpiecznego transportu baterii litowo-jonowych.
Podobne tematy
Sprawdź warunki gwarancji i złóż wniosek o pomoc techniczną w ramach gwarancji
Identyfikacja zestawu Intel® NUC Laptop Kit
Identyfikacja elementu Intel® NUC Laptop Element