Identyfikator artykułu: 000056596 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 26-07-2021

Typowe atrybuty SMART dla produktów klienckich dysków Intel® SSD i Intel® Optane™ technologicznych

Podsumowanie

Wyjaśnia, w jaki sposób atrybuty SMART mogą monitorować stan urządzenia pamięci masowej. W tym artykule opisano typowe atrybuty obsługiwane przez dyski SSD klienckie® Intel®.

Opis

Czym są atrybuty SMART i jak mogą być przydatne?

Rozdzielczość

Technologia SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) to otwarty standard wykorzystywany przez dyski i hosty do monitorowania stanu dysku i zgłaszania potencjalnych problemów.

Każdy dysk działa w ramach wstępnie zdefiniowanego zestawu atrybutów SMART i odpowiednich wartości progowych, których dysk nie powinien przechodzić podczas normalnej pracy.

Opisy niektórych atrybutów SMART Health Info pokazano w poniższej tabeli. Atrybuty te różnią się w zależności od wybranego dysku Intel SSD lub innego dysku. Twój dysk SSD lub dysk może nie obsługiwać niektórych z tych atrybutów.

Atrybuty SMART dla SATA

Identyfikator

Atrybut i opis (SATA)

05

Liczba przydzielonych sektorów

Wartość surowej wartości wskazuje liczbę wycofanych z produkcji bloków od czasu wyjścia z fabryki (liczba wyeksowanych usterek).

09

Liczba godzin pracy zasilacza

Wartość dodana informuje o łącznej liczbie godzin zasilania w całym cyklu eksploatacji urządzenia.

Uwaga:  Status "On/Off" funkcji zarządzania zasilaniem zainicjowanym przez urządzenie (ZDJĘCIA) wpływa na liczbę zgłoszonych godzin.

 • Jeśli JEST ON WŁĄCZONY, rejestrowane wartości nie obejmują czasu, w którym urządzenie znajduje się w stanie s wynika z danych.
 • Jeśli WIĘCM jest wyłączony, rejestrowane wartości powinny być zgodne z czasem zegara, ponieważ wszystkie trzy stany urządzenia są zliczane: aktywne,bezczynne i s utrudnione.

0C

Liczba cykli zasilania

Wartości surowej raportują łącznyą liczbę zdarzeń cyklu zasilania (cykle zasilania/wyłączenia) w całym cyklu życia urządzenia.

Aa

Nieoznaczalne, zarezerwowane miejsce

Zgłasza liczbę pozostałych bloków rezerwowych. Znormalizowana wartość zaczyna się od 100 (64h), co oznacza, że dostępność zarezerwowanej przestrzeni wynosi 100 procent. Wartość progowa dla tego atrybutu wynosi 10 procent dostępności.

Ab

Liczba awarii programu

Wartość raw pokazuje całkowitą liczbę awarii programu. Znormalizowana wartość, począwszy od 100, wyświetla procent pozostałego dopuszczalnego programu nie powiedzie się.

Ac

Usuń liczbę awarii

Wartość raw pokazuje całkowitą liczbę usunięcie nieudanych. Znormalizowana wartość, począwszy od 100, wyświetla pozostały procent dopuszczalnego usunięcia nie powiedzie się.

Ae

Nieoczekiwana utrata zasilania

Zgłasza liczbę wyłączeń niekonsekwu, zbiorczych przez okres eksploatacji dysku SSD. "Wyłączenie niekonsekwu" oznacza usunięcie zasilania bez funkcji STANDBY IMMEDIATE jako ostatnie polecenie (bez względu na aktywność PLI przy zasilaniu z kondensatora). Jest też znany jako "Power-off Wi-P200" na dysk magnetyczny.

B8

Liczba wykrywania błędów od końca do końca

Zgłasza liczbę błędów napotkanych podczas kontroli tagów Logical Block Address (LBA) w ścieżce danych SSD. Znormalizowana wartość zaczyna się od 100 i zmniejsza się o 1 dla każdego wykrytego znacznika LBA. Wartość progowa wynosi 90.

Bb

Liczba błędów nienadmiernych

Wartości surowej ukazuje liczbę błędów, których nie można odliczyć za pomocą kodu korekcji błędów (ECC).

Bve

Temperatura – przepływ powietrza (obudowy)

Zgłasza temperaturę obudowy dysku SSD w stopniach Celsjusza. Wartość wartości surowej jest w następujący sposób:

 • Bajt 0 = bieżąca temperatura obudowy (° C)
 • Bajt 2 = najnowsza minimalna temperatura obudowy (° C)
 • Bajt 3 = najnowsza maksymalna temperatura obudowy (° C)

Znormalizowana wartość to 100. Temperaturę obudowy oblicza się na podstawie odsunięcia od wewnętrznego czujnika temperatury.

z o.o.

Liczba wyłączeń wyłączonych (liczba wyłączeń wyłączonych)

Wartość wartości surowej zgłasza łączną liczbę zdarzeń wyłączenia (nieuchwytnych) w całym cyklu eksploatacji urządzenia. Wyłączenie nastąpi, gdy urządzenie jest wyłączone, a tryb STANDBY IMMEDIATE jest ostatnim poleceniem.

z o.o.

Temperatura – temperatura wewnętrzna urządzenia

Zgłasza wewnętrzną temperaturę dysku SSD. Odczyt temperatury to wartość bezpośrednio z wewnętrznego czujnika. Wartość surowej to bieżąca temperatura. Znormalizowana wartość to równanie wyników min (150-bieżąca temperatura, 100).

C7

Liczba błędów CNYCH

Całkowita liczba napotkanych błędów SATA 1000 Redundancy Check (C CYKLICZNY).

E1

Zapiski hosta

Wartość całkowita informuje o całkowitej liczbie sektorów zapisanych przez system hosta. Wartość surowej zwiększa się o 1 dla każdego 65 536 sektorów napisanego przez hosta.

E2

Obciążenie czasowe, zużycie multimediów

Mierzy zużycie postrzegane przez dysk SSD (od czasu zresetowania timed workload timer, atrybut E4), jako procent maksymalnych cyklów znamionowych.

E3

Obciążenie z czasem, współczynnik odczytu/zapisu hosta

Odsetek operacji we/wy, które są operacjami odczytu (od czasu zresetowania timed workload timer, atrybut E4).

E4

Timed Workload Timer

Mierzy czas, który upłynął (liczbę minut) od rozpoczęcia tego czasomierza obciążenia.

E8

Dostępna zarezerwowana przestrzeń

Zgłasza liczbę pozostałych bloków rezerwowych. Znormalizowana wartość zaczyna się od 100 (64h), co oznacza, że dostępność zarezerwowanej przestrzeni wynosi 100 procent. Wartość progowa dla tego atrybutu wynosi 10 procent dostępności.

E9

Wskaźnik zużycia multimediów

Zgłasza liczbę cykli, które zostały poddane nośnikom NAND. Znormalizowana wartość zmniejsza się liniowo ze 100 do 1, gdy średnia liczba cyklów usuwania zwiększa się z 0 do maksymalnych cyklów znamionowych. Kiedy znormalizowana wartość osiągnie 1, liczba ta nie zmniejszy się, chociaż jest możliwe, że znaczące dodatkowe zużycie może zostać naniesienie na urządzenie.

F1

Całkowita liczba pisanych lba

Zlicza sektory napisane przez hosta.

F2

Całkowita liczba odczytów LBA

Zlicza sektory odczytane przez hosta.

Atrybuty SMART dla NVMe*

Identyfikator

Atrybut i opis (NVMe)

0

Ostrzeżenie o znaczeniu krytycznym

Bity te są ustawione, oznacza to różne źródła ostrzegania.

 • Bit 0: dostępny zamienny jest poniżej wartości progowej
 • Bit 1: temperatura przekroczyła progi
 • Bit 2: Niezawodność jest obniżana z powodu nadmiernej ilości mediów lub błędów wewnętrznych.
 • Bit 3: Multimedia są umieszczane w trybie tylko do odczytu
 • Bit 4: Awaria systemu zapasowej pamięci ulotnej (np. udoskonalona awaria kondensatora w przypadku utraty zasilania)
 • Bity 5-7: zarezerwowane

Wszelkie krytyczne uwagi mogą być związane z powiadomieniem o zdarzeniu.

1

Temperatury

Zgłasza ogólną aktualną temperaturę urządzenia w mieście Kelvin.

3

Dostępne części zamienne

Zawiera znormalizowany procent (od 0 do 100%) dostępnej pozostałej dostępnej pojemności zamiennych. Zaczyna się od 100 i dekrementów.

4

Dostępny progi zapasowe

Wartość progowa wynosi 10%.

5

Szacowanie wykorzystanego procentu

(Wartość może przekraczać 100%). Wartość 100 oznacza, że szacowana trwałość urządzenia została spożyta, ale może nie wskazywać na awarię urządzenia. Wartość może przekraczać 100. Wartości procentowe większe niż 254 są oznaczane jako 255. Wartość ta jest aktualizowana raz na godz. zasilania (gdy kontroler nie jest w stanie uśpienia).

32

Odczyt jednostek danych (w lbas)

Zawiera 512 bajtowe jednostki danych, które host odczytał z kontrolera; ta wartość nie obejmuje metadanych. Wartość ta jest zgłaszana w tysiącach (tj. wartość 1 dla 1000 jednostek odczytu 512 bajtów) i jest podaną do wiadomości. Gdy rozmiar LBA jest wartością inną niż 512 bajtów, kontroler konwertuje ilość odczytanych danych na 512 bajtów.

48

Zapis jednostek danych (w lbas)

Zawiera 512 bajtowe jednostki danych, które host wpisał do kontrolera; ta wartość nie obejmuje metadanych. Wartość ta jest zgłaszana w tysiącach (tj. wartość 1, dla 1000 jednostek z 512 bajtami na piśmie) i jest nadana. Gdy rozmiar LBA jest wartością inną niż 512 bajtów, kontroler konwertuje ilość danych zapisywanych na 512 bajtów. W przypadku zestawu poleceń NVM do tej wartości uwzględniane są bloki logiczne zapisane w ramach operacji zapisu. Nie ma to wpływu na tę wartość, jeśli nie zapiszesz poleceń Unrec ani nie ma to wpływu.

64

Polecenia odczytu hosta

Zawiera liczbę poleceń odczytu wydanych kontrolerowi.

80

Polecenia zapisu hosta

Zawiera liczbę poleceń zapisu wydanych kontrolerowi.

96

Czas pracy kontrolera (w minutach)

Zawiera ilość czasu, przez którą kontroler jest zajęty poleceniami we/wy. Kontroler jest zajęty, gdy istnieje polecenie wyjątkowe w kolejce we/wy. (W szczególności polecenie zostało wydane w drodze zapisu taila kolejki we/wy, a odpowiedni wpis kolejki zakończenia nie został jeszcze opublikowany w powiązanej kolejce zakończenia we/wy. Ta wartość jest zgłaszana w ciągu kilku minut.

112

Cykle zasilania

Zawiera liczbę cykli zasilania.

128

Godziny pracy baterii

Zawiera liczbę godzin zasilania. Nie obejmuje to czasu, w którym kontroler był zasilany oraz w stanie niskiego pobór energii.

144

Wyłączenia ochłody

Zawiera liczbę wyłączeń. Liczba ta jest zwiększana, gdy powiadomienie o wyłączeniu (CC.SHN) nie zostanie odebrane przed utratą zasilania.

160

Błędy multimediów

Zawiera liczbę błędów, w których kontroler wykrył nieodwracalny błąd integralności danych. W tym polu uwzględniane są błędy, takie jak ecc ecc un nieuprawnianie weryfikacji(ECC), awaria sumy kontrolnej C7 lub błąd znacznika LBA.

176

Liczba wpisów w dzienniku informacji o błędzie

Zawiera liczbę wpisów dziennika informacji o błędzie w całym cyklu eksploatacji kontrolera.

192

Ostrzeżenie złożonego czasu temperatury

Zawiera ilość czasu w minutach, przez którą kontroler działa, a temperatura złożona jest większa lub równa polem Warning Composite Temperature Threshold (WCTEMP) i mniejsza niż pole Critical Composite Temperature Threshold (CCTEMP) w strukturze danych Zidentyfikuj kontroler.

196

Krytyczny czas temperatury złożonej

Zawiera ilość czasu w minutach, przez którą kontroler działa, a temperatura złożona jest większa niż pole Critical Composite Temperature Threshold (CCTEMP) w strukturze danych Zidentyfikuj kontroler.

Disclaimer

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.