Identyfikator artykułu: 000056629 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 08-03-2022

Komunikat błędu pojawia się podczas instalacji Intel Graphics Driver 26.20.100.8141 lub nowszej.

Środowisko

Ten problem najczęściej występuje, ponieważ obecnie zainstalowany sterownik w systemie nie jest DCH. Sterownik DCH 26.20.100.8141 lub nowsze sterowniki będą instalowane wyłącznie przez sterowniki DCH producenta OEM.

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Rozwiązanie dotyczące instalacji Intel Graphics Driver 26.20.100.8141 lub nowszej przy odbieraniu błędów instalacyjnych producenta oryginalnego sprzętu (OEM).

Opis

Sterowniki DCH karty graficznej firmy Intel są teraz odblokowane, aby bezpłatnie modernizować pomiędzy sterownikami producenta oryginalnego sprzętu (OEM) a ogólnymi sterownikami grafiki Intel® w Centrum pobierania, począwszy od sterownika 26.20.100.8141. Jednakże niektórzy użytkownicy otrzymują błąd producenta oryginalnego sprzętu (OEM) podczas instalacji sterownika 26.20.100.8141 lub nowszego.

Rozwiazanie
Ostrożność

Poniższe kroki usuwają dostosowania producenta oryginalnego sprzętu (OEM) dla Twojej platformy. Jeśli Twój OEM nie ma dostępnego sterownika DCH, aktualizacja Windows prawdopodobnie nie zainstaluje żadnych dostosowań po uaktualnieniu do sterownika 26.20.100.8141 lub nowszego.

Jeśli występują jakiekolwiek problemy, takie jak zator, niebieski ekran (BSOD), limit czasu, wykrywanie i odzyskiwanie (TDR) itp., zainstaluj najnowszy sterownik OEM dla swojej platformy.

Jeśli podczas instalacji sterownika karty graficznej 26.20.100.8141 lub nowszego pojawi się błąd producenta OEM, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

 1. Sprawdź, czy Twój system ma obsługiwaną generację procesora, taką jak procesor Intel® szóstej generacji lub wyższy. Aby potwierdzić generację procesora, zobacz tutaj, jak zidentyfikować procesor.
 2. Sprawdź, czy Twój system ma obsługiwaną wersję systemu operacyjnego (OS), czyli 64-bitową wersję 1709 (znaną również jako "Redstone 3") lub wyższą. Aby potwierdzić swoją wersję systemu operacyjnego, sprawdź, jak zidentyfikować swój system operacyjny tutaj.
 3. Przed uruchomieniem pobierz najnowszy sterownik DCH karty graficznej z Centrum pobierania i zapisz go na dysku.
 4. Odłącz połączenie internetowe, aby aktualizacja Windows nie została automatycznie zainstalowana ponownie w poprzednim sterowniku producenta OEM.
 5. Otwórz Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start systemu Windows .
 6. Kliknij Tak , gdy pojawi się zapytanie o pozwolenie z kontroli konta użytkownika.
 7. Rozwiń sekcję Karty graficzne .
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy Tthe Grafika Intel® wpis i Wybierz Odinstaluj urządzenie.
  • Ważne: sprawdź "Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia".
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w Menedżerze urządzeń i wybierz Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętowych.
 10. Powtórz kroki od 4 do 9, dopóki sterownik w Menedżerze urządzeń nie wyświetli się jakoMicrosoft  Basic Display Adapter. Może być konieczne wielokrotne powtarzanie tych kroków.
 11. Zainstaluj najnowszy sterownik DCH karty graficznej (pobrany w kroku 3).
 12. Uruchom ponownie system i podłącz ponownie połączenie internetowe.
 13. Sprawdź sterownik jest zainstalowany w Menedżer urządzeń.
  1. Kliknij dwukrotnie zainstalowaną kartę graficzną.
  2. Kliknij zakładkę Sterownik.
  3. Sprawdź, czy wersja sterownika i Data sterownika są poprawne.
 14. Wybierz ikonę Start systemu Windows i kliknij ikonę Kół zębatych, by przejść do opcji Aktualizacja i bezpieczeństwo.
 15. Wybierz Windows Update i kliknij Sprawdź aktualizacje na wypadek, gdyby zostały wprowadzone modyfikacje producenta OEM do ponownej instalacji.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 98 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.