Inne operacje asystenta wsparcia technicznego & sterowników®ów firmy Intel (Intel® DSA)

Dokumentacja

Konserwacja i wydajność

000056651

02-11-2020

UwagaAsystent pomocy technicznej Intel® & (Intel® DSA) może wykrywać i oferować uaktualnienia dla wielu sterowników i oprogramowania, które są dostępne w Centrum pobierania, ale mogą być wyposażone w produkty firmy Intel, które nie są obsługiwane przez to narzędzie. Zanim skorzystasz z Intel® DSA, zapoznaj się z podaną stroną , aby upewnić się, że Twój produkt jest zgodny z Intel® DSA.

Zmiana lokalizacji folderu pobranych sterowników

Domyślnie sterownik Intel® & asystent pomocy technicznej umieszcza pobrane sterowniki w C:\ProgramData\Intel\DSA\Downloads.

Aby zmienić lokalizację pobranych sterowników:

  1. Uruchom IDSA Scan i wybierz Ustawienia z menu po lewej stronie ekranu.
  2. W obszarze Lokalizacja folderuwybierz przycisk niebieska zmiana lokalizacji .
  3. Wybierz nową lokalizację i kliknij przycisk OK , aby zapisać zmianę.
UwagaJeśli zmienisz domyślną lokalizację folderu, nowy folder nie może zawierać łączy symbolicznych, a użytkownik musi mieć dostęp do odczytu/zapisu do tej lokalizacji.

Ta aplikacja jest obsługiwana w przeglądarkach Windows * 7, Windows 8, Windows 8,1 i Windows® 10 za pomocą przeglądarek Firefox *, Chrome * lub Edge * (wersja 44.17763/18.17763 lub nowsza). Dowiedz się, jak sprawdzić wersję programu Edge.

Zmiana przeglądarki sieci Web

Aby pobrać jedną z następujących obsługiwanych przeglądarek, kliknij poniższe łącze:

Programu firefox 
Chrome
Krawędzi

Ustawianie domyślnej przeglądarki

Jeśli nie zainstalowano innej przeglądarki, należy ją wykonać w pierwszej (zobacz instrukcje powyżej). Podczas instalacji większość przeglądarek wyświetla komunikat z zapytaniem, czy chcesz użyć tej przeglądarki jako domyślnej.

Jeśli przeglądarka, której chcesz użyć, jest już zainstalowana, otwórz ją. Powinien zostać wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz użyć tej przeglądarki jako domyślnej.

Tematy pokrewne
Asystent pomocy technicznej dla sterownika Intel® & – często zadawane pytania
Podstawowe operacje związane z asystentem pomocy technicznej & sterownika firmy Intel®