Jak rozwiązać problemy z funkcjonalnością dla Asystenta wsparcia technicznego & Intel® Driver (Intel® DSA)?

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000056652

09-12-2020

UwagaAsystent pomocy technicznej Intel® & (Intel® DSA) może wykrywać i oferować uaktualnienia dla wielu sterowników i oprogramowania, które są dostępne w Centrum pobierania, ale mogą być wyposażone w produkty firmy Intel, które nie są obsługiwane przez to narzędzie. Zanim skorzystasz z Intel® DSA, zapoznaj się z podaną stroną , aby upewnić się, że Twój produkt jest zgodny z Intel® DSA.

Najczęstsze przyczyny, dla których asystent pomocy technicznej & sterownika firmy Intel® nie jest w trakcie wyszukiwania sprzętu

 1. Masz starszy składnik.
 2. Składnik został wycofany lub nie jest obsługiwany.
 3. Posiadasz składnik nie opracowany przez firmę Intel.
 4. Masz dostosowany sterownik graficzny wstępnie zainstalowany przez producenta komputera.
 5. Składnik nie znajduje się w naszej bazie danych.
UwagaTa aplikacja jest obsługiwana w przeglądarkach Windows * 7, Windows 8, Windows 8,1 i Windows® 10 za pomocą przeglądarek Chrome *, Firefox * lub Edge * (wersja 44.17763/18.17763 lub nowsza). Asystent pomocy technicznej & sterownika firmy Intel® powinien działać w systemie Windows Vista *, ale nie przeprowadzamy weryfikacji w tym systemie operacyjnym.

Aby znaleźć łącza do stron internetowych pomocy technicznej producenta komputera

Niektórzy producenci komputerów instalują sterowniki niestandardowe.

Wyświetlanie typowych problemów z użytkownikiem związanych z Intel® DSA aplikacją

Przeglądaj forum społeczności , aby dowiedzieć się, czy inni użytkownicy nie ogłosiły podobnych problemów.

Rozwiązywanie problemów ze sterownikiem Intel® & Support Assistant i przeglądarka Microsoft Edge *

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie przy próbie wyświetlenia asystenta pomocy technicznej Intel® & w programie Microsoft Edge *, spróbuj wykonać następujące kroki w zakresie rozwiązywania problemów:

 1. Upewnij się, że korzystasz z funkcji Edge * (wersja 44.17763/18.17763 lub nowsza). Zobacz , jak sprawdzić wersję programu Edge *.
 2. Wpisz about: flagi w pasku adresu URL przeglądarki i naciśnij przycisk ENTER.
 3. Sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Zezwalaj na sprzężenie zwrotne localhost .
 4. Nawet jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, czasami jego przełączenie spowoduje ponowne działanie Intel® Driver & Support Assistant. Aby przełączyć:
  1. Usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj na sprzężenie zwrotne localhost.
  2. Zamknij brzeg.
  3. Otwórz ponownie krawędź.
  4. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na sprzężenie zwrotne localhost.
  5. Zamknij i ponownie otwórz krawędź.
  6. Uruchom asystenta pomocy technicznej dla sterownika Intel® &.

Dwie metody rozwiązywania problemów z uaktualnieniem – asystent pomocy technicznej & sterownika firmy Intel®

Opcja 1

 1. Odinstaluj Intel® DUU lub Intel® DSA za pomocą panelu sterowania.
 2. Usuń wszystkie stare pliki dziennika z C:\ProgramData\Intel\DSA.
 3. Odinstaluj Intel® Computing Improvement Program lub Program doskonalenia produktów Intel® za pomocą panelu sterowania.
 4. Uruchom ponownie system.
 5. Przejdź bezpośrednio do centrum pobierania i wykonaj nową instalację Intel® DSA.

Opcja 2

 1. Jeśli Intel® DSA nie będzie w dalszym ciągu instalować lub błędy dotyczące brakujących plików są widoczne, użyj Intel® DSA Uninstaller.
 2. Przejdź bezpośrednio do centrum pobierania i wykonaj nową instalację Intel® DSA.

Jeśli to nie rozwiąże problemu z uaktualnieniem, Skorzystaj z naszych programistów, aby poprawić to narzędzie, przesyłając zrzuty błędów i ostatnią DSAUninstaller. log (lokalizację pliku dziennika w Eksploratorze plików można znaleźć, wyszukując go za pomocą DSAUninstaller. log, a następnie wysyłając z powrotem datę ostatniego dziennika). Możesz wysłać pliki do nas poprzez ogłoszenie społeczności Intel lub skontaktowanie się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

Tematy pokrewne
Asystent pomocy technicznej dla sterownika Intel® & – często zadawane pytania
Jak rozwiązać komunikaty o błędach Intel® DSA asystenta wsparcia & sterownika firmy Intel®?
Przewidziałem następujące informacje o sterowniku Intel® & asystenta pomocy technicznej (Intel® DSA) rozwiązywać problemy i nie widzę mojego problemu. Następny krok?