Jak rozwiązać komunikaty o błędach Intel® DSA asystenta wsparcia & sterownika firmy Intel®?

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000056653

02-11-2020

UwagaAsystent pomocy technicznej Intel® & (Intel® DSA) może wykrywać i oferować uaktualnienia dla wielu sterowników i oprogramowania, które są dostępne w Centrum pobierania, ale mogą być wyposażone w produkty firmy Intel, które nie są obsługiwane przez to narzędzie. Zanim skorzystasz z Intel® DSA, zapoznaj się z podaną stroną , aby upewnić się, że Twój produkt jest zgodny z Intel® DSA.

Co dalej zrobić, gdy pojawi się błąd w czasie próby zainstalowania sterownika

Sprawdź następujące artykuły związane z komunikatami o błędach. Jeśli nie możesz znaleźć wyświetlanego komunikatu o błędzie, powiadom nas za pomocą przycisku w widżecie opinie w dolnej części stron pomocy technicznej firmy Intel.

Co zrobić, gdy pojawi się komunikat o błędzie z informacją, że asystent pomocy technicznej dla & sterowników firmy Intel® został zablokowany

Jeśli korzystasz z serwera proxy, aby uzyskać dostęp do Internetu, możesz skonfigurować go tak, aby zezwalał na dostęp. Konfigurację serwera proxy można sprawdzić, wykonując następujące kroki:

  1. Otwórz aplet Opcje internetowe w panelu sterowania, który można znaleźć w menu Start systemu Windows.
  2. Wybierz kartę połączenia w górnej części okna, a następnie wybierz przycisk Ustawienia sieci LAN w dolnej części okna.
  3. Jeśli w sieci firmowej zostaną wybrane Automatyczne wykrywanie ustawień lub Użyj skryptu automatycznej konfiguracji , należy skontaktować się z administratorem sieci, aby zezwolić na połączenia z hostem lokalnym. Jeśli nie Pracujesz w sieci firmowej i te ustawienia są wybrane, musisz ręcznie skonfigurować urządzenie proxy, aby zezwalało na połączenia z hostem localhost.
  4. Jeśli jest zaznaczone pole wyboru Użyj serwera proxy dla swojej sieci LAN , upewnij się, że adresy lokalne nie są pomijane w serwerze proxy . Kliknij przycisk Zaawansowane , w obszarze tekstowym wyjątki , Dodaj opcję 127.0.0.1, a następnie wybierz przycisk OK i OK.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox i łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy, być może będzie konieczna zmiana ustawień. Wybierz polecenie Opcje z menu programu Firefox, a następnie wybierz przycisk Ustawienia w sekcji serwerowego serwera proxy . Jeśli wybrano ręczną konfigurację serwera proxy , upewnij się, że w polu Brak serwera proxy dla obszaru tekstu znajdują się następujące wpisy: localhost, 127.0.0.1.

Jeśli korzystasz z oprogramowania zabezpieczającego lub zapór, które może blokować połączenia sieciowe, musisz skonfigurować swoje oprogramowanie, aby umożliwić dostęp do Asystenta pomocy technicznej & sterownika firmy Intel®. Aby uzyskać informacje na temat sposobu zarządzania dostępem, należy zapoznać się z dostawcą oprogramowania zabezpieczającego.

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer lub starszej wersji programu Edge i otrzymujesz zablokowany komunikat, spróbuj SKOPIOWAĆ ścieżkę URL i wkleić ją w przeglądarce Chrome lub Firefox. Program Intel® DSA jest obsługiwany w przeglądarkach Windows * 7, Windows 8, Windows 8,1 i Windows® 10 za pomocą przeglądarek Chrome *, Firefox * lub Edge * (wersja 44.17763/18.17763 lub nowsza).

Tematy pokrewne
Asystent pomocy technicznej dla sterownika Intel® & – często zadawane pytania
Mam przedbać o to, aby moje elementy kontrolne asystenta wsparcia technicznego sterowników® &ów (Intel® DSA). Na co należy zwrócić uwagę?
Podstawowe operacje związane z asystentem pomocy technicznej & sterownika firmy Intel®
Jak rozwiązać problemy z funkcjonalnością dla Asystenta wsparcia technicznego & Intel® Driver (Intel® DSA)?
Przewidziałem następujące informacje o sterowniku Intel® & asystenta pomocy technicznej (Intel® DSA) rozwiązywać problemy i nie widzę mojego problemu. Następny krok?