Co oznacza certyfikat licencjodawcy, MLC, TLC i QLC?

Nasi klienci potwierdzili, że rozwiązanie to usuwa usterkę z tymi zmiennymi środowiskowymi.

Wiedza

Informacje o produkcie i dokumentacja

000056670

13-10-2020

Co widzisz?

Przeglądaj różnice między certyfikatem licencjodawcy, MLC, TLC i QLC.


Środowiska:

Informacje te dotyczą dysków Solid State, opartych na technologii NAND Flash.


Jak rozwiązać ten problem:

NAND komórki Flash są kategoryzowane w zależności od liczby przechowywanych bitów:

  • Jednopoziomowa komórka (SLC) może przechowywać jeden bit na komórkę.
  • Wielopoziomowa komórka (MLC) może przechowywać dwa bity na komórkę.
  • Komórka z trzema poziomami (TLC) może przechowywać trzy bity na komórkę.
  • Komórka o czterech poziomach (QLC) może zawierać cztery bity na komórkę.

Dostosowana pojemność dysku jest lepsza w stosunku do technologii LICENCJODAWCy firmy, przy czym wydajność jest wyższa w stosunku do technologii QLC SSD.


& Więcej informacji:

Wszystkie ogłoszenia i wykorzystanie treści w tej witrynie podlegają Intel.com warunkom użytkowania.