Instrukcje aktualizacji i odzyskiwania systemu BIOS dla zestawów laptop Intel® NUC z rdzeniem BIOS oprogramowania sprzętowego Aptio® V UEFI.

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000056678

11-11-2021

Wszystkie zestawy laptop Intel® NUC wykorzystują rdzeń BIOS oprogramowania sprzętowego Aptio® V UEFI.

Uwaga

 • Najnowsze pliki aktualizacji systemu BIOS dla zestawów laptop Intel® NUC są dostępne w Centrum pobierania.
 • Instrukcje aktualizacji są również dostępne w formacie PDF.

  Instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla komputerów Intel® NUC z rdzeniem oprogramowania sprzętowego Aptio® V UEFI Firmware BIOS Core PDF icon
  Rozmiar: 138 KB
  Data: grudzień 2020 roku

 • Po rozpoczęciu procesu aktualizacji nie należy wyłączać systemu do czasu ukończenia aktualizacji. Aktualizacja potrwa do 3 minut. Jeśli aktualizacja systemu BIOS zostanie przerwana, Twój komputer może nie działać prawidłowo. Zalecamy przeprowadzenie tego procesu w środowisku o stabilnym zasilaniu (najlepiej za pomocą zasilacza UPS).
 • Obniżenie wersji systemu BIOS do wcześniejszej wersji nie jest zalecane i może nie być obsługiwane. Wcześniejsza wersja systemu BIOS może nie zapewniać obsługi najnowszych procesorów, naprawiania błędów, kluczowych aktualizacji zabezpieczeń lub obsługiwać najnowsze obecnie produkowane wersje płyty głównej. Jeśli próbujesz obniżyć swój system BIOS do poprzedniej wersji, a jego wersja Intel® ME oprogramowania sprzętowego jest starsza niż obecnie na płycie głównej, obniżenie wersji nie jest obsługiwane.
 • Przed uruchomieniem nagraj wszystkie ustawienia SYSTEMU BIOS, które zostały domyślnie zmienione, aby można je było przywrócić po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS.
 • Nie zalecamy korzystania z odzyskiwania systemu BIOS w celu aktualizacji systemu BIOS, ponieważ nie aktualizuje on oprogramowania sprzętowego WE. Korzystaj jedynie z funkcji odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu wersji lub ponownej instalacji tej samej wersji już zainstalowanego systemu BIOS.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS (oparta na systemie Windows)
 1. Pobierz I Zapisz ekspresowa aktualizacja systemu BIOS (.EBU.exe) plik do folderu przejściowego. Przykład:

  Download and save the Express BIOS Update

 2. Kliknij dwukrotnie Tthe. EBU.exe uruchamia ekspresowe aktualizacje systemu BIOS.

  Run the Express BIOS update

  UwagaAby przeprowadzić aktualizację systemu BIOS za pomocą ekspresowej metody BIOS, musisz mieć podłączony zasilacz AC.
 3. Wyświetli się okno dialogowe poleceń. Naciśnij Y, aby ponownie uruchomić komputer i rozpocząć aktualizację.

  Press Y to restart the computer

 4. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.
 5. Po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się z powrotem do systemu Windows.
Aktualizacja F7 Opcja aktualizacji systemu BIOS przez klawisz F7 umożliwia aktualizację systemu BIOS podczas uruchamiania i przed załadowaniem systemu operacyjnego.
 1. Pobierz I Zapisz w BIOS (.CAP) plik do urządzenia USB.

  Download and save the Recovery BIOS file

 2. Podłącz urządzenie USB do portu USB docelowego komputera.
 3. Rozpocznij zestaw laptopa Intel NUC. Podczas uruchamiania komputera, gdy monit klawisza F7 jest wyświetlany, naciśnij klawisz F7, by przejść do narzędzia BIOS Flash Update.
 4. Wybierz urządzenie USB oraz Naciśnij Wprowadź.

  Select the USB device and press Enter

 5. Wybierz . Plik CAP i naciśnij klawisz Enter.
 6. Potwierdź, że chcesz zaktualizować system BIOS, naciskając klawisz Enter.
 7. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia aktualizacji.
 8. Po ukończeniu aktualizacji systemu BIOS komputer uruchomi się z powrotem do systemu Windows.
Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą menu przycisku zasilania
 1. Pobierz odzyskiwania. Plik ZIP. Przykład:

  Download the file

 2. Wyodrębnić Tthe. plik CAP i Transfer pendrive'a USB.

  Uwaga

  • Na głównej stronie pendrive'a USB może znajdować się tylko jeden plik .cap. Proces odzyskiwania nie jest możliwy.

  There can only be one cap file

 3. Podłącz pendrive USB do portu USB na zestaw laptopa Intel NUC, gdy jest wyłączony (nie w trybie uśpienia lub hibernacji) i podłącz zestaw laptopa Intel NUC do zasilania AC.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 6-7 sekund, zwolnij przycisk zasilania i pojawi się menu przycisku zasilania.

  Power Button Menu will appear

 5. Naciśnij klawisz F4, aby rozpocząć odzyskiwanie systemu BIOS.
 6. Odczekaj 2-3 minuty w celu ukończenia aktualizacji.
 7. Po ukończeniu procesu odzyskiwania zestaw laptopa Intel NUC automatycznie uruchomi się ponownie.
 8. Usuń pendrive USB.
 9. Uruchom ponownie komputer.
Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa wyłącznie dlazestawów laptopów Intel® NUC 9 Extreme
Uwaga
 • Odzyskiwanie systemu BIOS za pomocą zworki bezpieczeństwa systemu BIOS spowoduje usunięcie kluczy modułu Trusted Platform Module (TPM), kluczy Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) oraz kluczy high-bandwidth Digital Content Protection (HDCP).
 • Klucze te nie zostaną przywrócone po odzyskaniu systemu BIOS.
 1. Pobierz Tthe RECOVERY.zip Plik. Przykład:

  Download and save the Recovery BIOS file

 2. Wyodrębnić Tthe RECOVERY.zip plik i Kopii Tthe Folder EFI do poziomu podstawowego pendrive'a USB.

  Extract the files

  Uwaga
  • Rozpakuj pliki ze strukturą folderu plików, jak pokazano poniżej.
  • Urządzenie USB musi zawierać; folder \EFI z pod folderem; \Intel, który zawiera; plik xxxx.CAP. W przeciwnym razie odzyskiwanie zakończy się niepowodzeniem.

  Przykład:D:\EFI\INTEL\QCCFL357.CAP

 3. Wyłącz komputer i odłącz zasilacz AC.
 4. Usunąć śruby i otwórz dolnej pokrywy obudowy, a następnie Usunąć zworkę bezpieczeństwa systemu BIOS obok karty sieci bezprzewodowej.

  Open the chassis and remove the BIOS security jumper

 5. Podłącz pendrive USB do portu USB zestaw laptopa Intel NUC i podłącz komputer do zasilania AC.
 6. Włącz zestaw laptopa Intel NUC, a proces odzyskiwania rozpocznie się automatycznie po upływie 10 sekund od zrywu.
 7. Odczekaj 2-5 minut w celu ukończenia procesu odzyskiwania.
 8. Po zakończeniu procesu odzyskiwania wyświetlony zostanie komunikat "Zakończenie odzyskiwania".
 9. Odłącz zasilanie zestaw laptopa Intel NUC i usuń urządzenie USB.
 10. Odłącz zasilanie AC od komputera i wymień zworkę bezpieczeństwa systemu BIOS.
 11. Przymocuj dolnej pokrywy i podłącz zasilanie AC ponownie.
 12. Uruchom ponownie komputer.