Błąd Javascript podczas uruchamiania Intel® Battery Life Diagnostic Tool

Dokumentacja

Komunikaty o błędach

000056733

12-04-2021

Co tutaj widzę?

Ze względu na wewnętrzny problem aplikacji użytkownicy korzystający z wersji 1.0.4 systemu Intel® Battery Life Diagnostic Tool mogą otrzymać następujący komunikat błędu: wystąpił błąd Javascriptw głównym procesie .

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz zrzut ekranu poniżej:

Error message

Jak to naprawić?

Kliknij tutaj, aby pobrać nową wersję narzędzia, która rozwiązuje ten problem.