Instrukcja obsługi oprogramowania dla Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2)

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000056809

23-09-2021

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 — instrukcja obsługi (PDF) PDF icon
W instrukcji obsługi Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2) opisano:

  • Funkcje
  • Jak skonfigurować wolumin RAID za pomocą narzędzia konfiguracyjnego Intel ESRT2 (dla systemu BIOS) i narzędzia do konfiguracji infrastruktury interfejsu ludzkiego (dla UEFI)

Rozmiar: 3,1 MB
Data: październik 2020 roku
Wersja: 1.1

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Xml Reader*.

UwagaIntel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2) jest obsługiwana jedynie w przypadku korzystania z trybu rozruchu UEFI dla rodzin Intel Server Board S2600WF/KONFI/ ST.

 

Powiązane tematy
Pobierz najnowsze Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3
Obsługa tabeli partycji GUID w programie Intel® ESRT2
Instrukcje obsługi innych produktów Intel RAID/pamięci masowej
Potrzebujesz pomocy w Intel RAID?