Kod błędu 0xA0010050-zarządzanie pamięcią Intel® Optane™

Nasi klienci potwierdzili, że rozwiązanie to usuwa usterkę z tymi zmiennymi środowiskowymi.

Wiedza

Komunikaty o błędach

000056916

13-07-2020

Co widzisz?

Następujący kod błędu został odebrany podczas zarządzania urządzeniem pamięci Intel® Optane™owej: 0xA0010050.


Jak rozwiązać ten problem:

Ten błąd występuje w przypadku, gdy w systemie zainstalowano starszą wersję lub sterownik Intel® RST.  Może to być również związane z złą instalacją aplikacji/sterownika.

 

Kroki, które należy rozwiązać:

UwagaPrzed wykonaniem poniższych kroków wykonaj kopię zapasową wszystkich danych/plików.

 

Krok 1: Odinstaluj aplikację związaną z pamięcią Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST)/Intel® Optane™.
Krok 2: Uruchom ponownie system.
Krok 3: Zainstaluj ponownie aplikację.

 

Jeśli błąd nie zniknie lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną w obszarze pamięć operacyjna i pamięci masowej.


& Więcej informacji:

 

Tematy pokrewne
Podręcznik użytkownika Intel® Optane™ Optane w pamięci

 

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW, ALE NIE ZOSTAŁY PRZETESTOWANE, W PEŁNI ZREPLIKOWANE LUB SPRAWDZONE PRZEZ FIRMĘ INTEL. POSZCZEGÓLNE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. Wszystkie ogłoszenia i wykorzystanie treści w tej witrynie PODLEGAją warunkom użytkowania witryny.