Identyfikator artykułu: 000056916 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 12-07-2021

Błąd z kodem 0xA0010050 — zarządzanie Intel® Optane™ pamięcią

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Opis kodu błędu 0xA0010050 kroki, aby rozwiązać problemy

Opis

Podczas zarządzania Intel® Optane™ pamięcią otrzymano następujący kod błędu: 0xA0010050.

Rozwiazanie

Ten błąd występuje, gdy stara wersja lub sterownik Intel® RST jest zainstalowany na systemie.  Może być on również związany ze złą instalacją aplikacji/sterownika.

 

Instrukcje rozwiązywania problemów:

UwagaZanim wykonać poniższe czynności, należy wykonać zapasową kopię wszystkich danych/plików.

 

Krok 1: odinstaluj aplikację Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) / Intel® Optane™ pamięci.
Krok 2: Uruchom ponownie system.
Krok 3: Zainstaluj aplikację ponownie.

 

Jeśli błąd nie ustępuje lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z obsługą klienta w obszarze Pamięć i pamięć masowa.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.