Kody błędów 0xA0010063, 0xA0010064, 0xA007000D, 0xA0070032 lub 0xA0040008-dane w module pamięci Intel® Optane™

Nasi klienci potwierdzili, że rozwiązanie to usuwa usterkę z tymi zmiennymi środowiskowymi.

Wiedza

Komunikaty o błędach

000056918

14-09-2020

Co widzisz?

Podczas zarządzania urządzeniem pamięciowym Intel® Optane™ otrzymano jeden z następujących kodów błędów: 0xA0010063, 0xA0010064, 0xA007000D, 0xA0070032, 0xA0040008.


Jak rozwiązać ten problem:

Ten błąd występuje w przypadku danych w module pamięci, który interfejs użytkownika/aplikacja nie może usunąć w trakcie procesu włączania.

 

Kroki, które należy rozwiązać:

UwagaPrzed wykonaniem poniższych kroków wykonaj kopię zapasową wszystkich danych/plików.

 

Krok 1: wykonanie formatowania niskiego poziomu lub bezpieczne usunięcie w docelowym module pamięci Intel Optane.
Krok 2: podjęto próbę włączenia przyspieszenia systemu w aplikacji.

 

Jeśli błąd nie zniknie lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną w obszarze pamięć operacyjna i pamięci masowej.


& Więcej informacji:
Tematy pokrewne
Podręcznik użytkownika Intel® Optane™ Optane w pamięci

 

Informacje zawarte w tym artykule zostały wykorzystane przez naszych klientów, ale nie zostały przetestowane, pełne zreplikowane lub sprawdzone przez firmę Intel. Poszczególne wyniki mogą się różnić. Wszystkie ogłoszenia i wykorzystanie treści w tej witrynie podlegają warunkom użytkowania witryny.