Identyfikator artykułu: 000056927 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 06-01-2022

Kody błędów: 0xA0070021, 0xA0080003, 0xA0080005, 0xA0080006 lub 0xA0080007, 0xA0080000, 0xA0080001, 0xA008001E lub 0xA008001F

Środowisko

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Opis podanych kodów błędów i kroki mające na celu rozwiązanie tego problemu.

Opis

Podczas zarządzania urządzeniem z pamięcią Intel® Optane™ otrzymano jeden z następujących kodów błędów: 0xA0070021, 0xA0080000, 0xA0080001, 0xA0080003, 0xA0080005, 0xA0080006, 0xA0080007, 0xA008001E i 0xA008001F.

Rozwiazanie

Aplikacja nie została poprawnie zainstalowana lub konieczna jest naprawa instalacji.

Kroki do rozwiązania

Uwaga
  • Zanim przejdziesz do poniższych kroków, wykonaj kopię zapasową wszystkich danych/plików.
  • Jeśli podczas próby uruchomienia aplikacji zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową wystąpił błąd, może być wymagane zaktualizowane oprogramowanie sterownika/kontrolera Intel® RST. Znajdź najnowszy sterownik.

Krok 1: wyłącz przyspieszenie (jeśli jest włączona).

  • Jeśli nie można wyłączyć przyspieszenia za pomocą aplikacji, można to zrobić w systemie BIOS.
  • W systemie BIOS znajdź menu Technologia pamięci Intel® Rapid.
  • Wybierz wolumin pamięci Intel Optane.
  • Wybierz opcję dekonkatenacji.
  • Pamiętaj, aby zaznaczyć Zachowaj dane. Migracja danych z woluminu z powrotem do dysku o wyższej pojemności, który był przyspieszany.
  • Wybierz opcję Rozpocznij dekonkatenację.

Krok 2: odinstaluj powiązaną aplikację.
Krok 3: przeinstaluj aplikację.

Uwaga
  • Ten błąd może również wystąpić, jeśli dysk do przyspieszenia już zawiera dodatkowe partycje rozruchowe lub stary wolumin RAID. Należy je usunąć przed podjęciem dalej działania.
  • Oprogramowanie Firmy E jest również mające wpływ na instalację oprogramowania. Więcej informacji.

Jeśli błąd nie ustępuje lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z obsługą klienta w sekcji Pamięć operacyjna i masowa.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.