Kod błędu 0xA0080008-po włączeniu przyspieszenia z pamięcią Intel® Optane™

Nasi klienci potwierdzili, że rozwiązanie to usuwa usterkę z tymi zmiennymi środowiskowymi.

Wiedza

Komunikaty o błędach

000056930

13-07-2020

Co widzisz?

Następujący kod błędu został odebrany podczas zarządzania urządzeniem pamięci Intel® Optane™owej: 0xA0080008.


Jak rozwiązać ten problem:

Pamięć Intel Optane wymaga ponownego uruchomienia systemu po włączeniu i wyłączeniu przyspieszenia systemu. Należy pamiętać, że zamknięcie i uruchomienie nie uruchamia ponownie sterowników prawidłowo.

 

Kroki, które należy rozwiązać:
Uruchom ponownie system.

 

Jeśli błąd nie zniknie lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną w obszarze pamięć operacyjna i pamięci masowej.


& Więcej informacji:

 

 

Tematy pokrewne
Podręcznik użytkownika Intel® Optane™ Optane w pamięci

 

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW, ALE NIE ZOSTAŁY PRZETESTOWANE, W PEŁNI ZREPLIKOWANE LUB SPRAWDZONE PRZEZ FIRMĘ INTEL. POSZCZEGÓLNE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. Wszystkie ogłoszenia i wykorzystanie treści w tej witrynie PODLEGAją warunkom użytkowania witryny.