Kod błędu 0xA0080029, 0xA008002C lub 0xA0090007 – podczas zarządzania pamięcią Intel® Optane™ w systemie z wieloma użytkownikami

Nasi klienci potwierdzili, że rozwiązanie to usuwa usterkę z tymi zmiennymi środowiskowymi.

Wiedza

Komunikaty o błędach

000056933

03-09-2020

Co widzisz?

Podczas zarządzania urządzeniem pamięciowym Intel® Optane™ otrzymano jeden z następujących kodów błędów: 0xA0080029, 0xA008002C, 0xA0090007


Jak rozwiązać ten problem:

Być może inny użytkownik jest zalogowany i używa aplikacji pamięci Intel Optane.  Aplikacja może uruchamiać tylko jedno wystąpienie na system.

 

Sprawdź, czy w systemie znajduje się inny użytkownik lub czy inne wystąpienie aplikacji obsługującej pamięć Intel Optane jest uruchomione i zamknij je.

 

Jeśli błąd nie zniknie lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną w obszarze pamięć operacyjna i pamięci masowej.


& Więcej informacji:

Informacje zawarte w tym artykule zostały wykorzystane przez naszych klientów, ale nie zostały przetestowane, pełne zreplikowane lub sprawdzone przez firmę Intel. Poszczególne wyniki mogą się różnić. Wszystkie ogłoszenia i wykorzystanie treści w tej witrynie podlegają warunkom użytkowania witryny.