Kody błędów 0xA008002A, 0xA008002B lub 0xA008002D lub komunikaty-ustawienia systemu BIOS lub zgodność z pamięcią Intel® Optane™ową

Nasi klienci potwierdzili, że rozwiązanie to usuwa usterkę z tymi zmiennymi środowiskowymi.

Wiedza

Komunikaty o błędach

000056934

13-07-2020

Co widzisz?

Podczas zarządzania urządzeniem pamięciowym Intel® Optane™ odebrano jeden z następujących kodów błędów lub komunikatów: 0xA008002A, 0xA008002B, 0xA008002D

Lub

Błąd podczas włączania pamięci Intel® Optane™
System BIOS jest ustawiany w starszym trybie.
Skontaktuj się z dostawcą systemu BIOS, aby uzyskać najnowszą wersję i pomoc techniczną

Lub

Nieobsługiwany dysk systemowy

Lub

Nieobsługiwany system BIOS


Jak rozwiązać ten problem:

Ustawienia systemu BIOS są niezgodne z pamięcią Intel® Optane™.

 

Kroki, które należy rozwiązać:

UwagaPrzed wykonaniem poniższych wskazówek wykonaj kopię zapasową wszystkich danych/plików.

 

Przyspieszenie z pamięcią Intel® Optane™ wymaga obsługi systemu BIOS i właściwych ustawień, aby umożliwić wykrycie modułu.

Chociaż poniżej wymieniono niektóre ustawienia, zaleca się zapoznanie się z Intel® Optane™ Przewodnik po użytkownikach pamięci Optane w celu uzyskania kompletnych informacji i ustawień w celu obniżenia liczby dalszych problemów.

Najpierw należy potwierdzić, że system ma odpowiednie możliwości (Pamięć Intel Optane) w systemie BIOS, aby zapewnić obsługę pamięci Intel Optane z dostawcą systemu BIOS/platformy.  Jeśli tak, Kontynuuj z potencjalnymi problemami poniżej.

 • Kontroler SATA jest ustawiony na tryb AHCI [0xA008002A, 0xA008002B]
  • Przyspieszenie systemowe z pamięcią Intel Optane wymaga ustawienia kontrolera SATA na "Intel® RST Premium..."
   UwagaTego ustawienia nie można zmienić ręcznie przy zainstalowanym systemie operacyjnym, ponieważ spowoduje to uszkodzenie dysku w celu prawidłowego rozruchu.  Istnieją dwie opcje aktualizacji tego ustawienia.
  • Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych, wprowadY zmiany w systemie BIOS, zainstaluj ponownie system operacyjny.
  • W niektórych systemach aplikacja pamięci Intel® Optane™ jest w stanie dokonać tej zmiany w systemie BIOS w trakcie procesu instalacji aplikacji w systemie Windows *. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika.
 • System BIOS nie obsługuje pamięci Intel Optane lub tryb rozruchu jest ustawiony na starszą wersję [0xA008002D]
  • Przyspieszenie systemu dzięki pamięci Intel Optane wymaga, aby tryb uruchamiania systemu BIOS był ustawiony na interfejs UEFI, a nie na starszą wersję.  Interfejs UEFI jest wymagany do obsługi pamięci Intel® Optane™ w ten sposób określa strukturę partycji w czasie instalacji systemu operacyjnego na dysku GPT.  Jeśli wszystkie inne ustawienia systemu BIOS są poprawne, struktura partycji może być możliwa po konwersji na dysk GPT bez konieczności ponownego instalowania systemu operacyjnego.

 

Jeśli błąd nie zniknie lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną w obszarze pamięć operacyjna i pamięci masowej.


& Więcej informacji:

 

Tematy pokrewne
Przewodnik rozwiązywania problemów z Intel® Optane™ pamięci

 

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW, ALE NIE ZOSTAŁY PRZETESTOWANE, W PEŁNI ZREPLIKOWANE LUB SPRAWDZONE PRZEZ FIRMĘ INTEL. POSZCZEGÓLNE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. Wszystkie ogłoszenia i wykorzystanie treści w tej witrynie PODLEGAją warunkom użytkowania witryny.