Identyfikator artykułu: 000056935 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 12-07-2021

Błąd z kodem 0xA008002E — gdy Intel® RST sterownika i aplikacji są in nieuchybne

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Opis kodu błędu 0xA008002E kroków, aby rozwiązać ten problem.

Opis

Następujący kod błędu został otrzymany podczas zarządzania Intel® Optane™ pamięcią: 0xA008002E.

Rozwiazanie

Wersja sterownika Intel® RST nie jest obsługiwana przez wersję używanej aplikacji. Może być dostępna/wymagana aktualizacja.

 

Instrukcje rozwiązywania problemów:

UwagaZanim wykonać poniższe czynności, należy wykonać zapasową kopię wszystkich danych/plików.

 

Krok 1: wyłącz Intel® Optane™ pamięci (jeśli jest włączona).
Krok 2: odinstaluj aplikację.
Krok 3: Uruchom ponownie system.
Krok 4: pobierz najnowszy pakiet sterowników.

Uwaga
  • W uwagach o wersji zawsze potwierdzaj, że sterownik jest obsługiwany przez tę platformę.
  • Skontaktuj się z producentem systemu w celu sprawdzenia najnowszego dostępnego pakietu sterowników/aplikacji, ponieważ mogą one być dostosowane do systemu.

Krok 5: zainstaluj sterownik i aplikację.

 

Jeśli błąd nie ustępuje lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z obsługą klienta w obszarze Pamięć i pamięć masowa.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.