Kod błędu 0xA008002E – gdy sterownik i aplikacja Intel® RST są niezgodne

Nasi klienci potwierdzili, że rozwiązanie to usuwa usterkę z tymi zmiennymi środowiskowymi.

Wiedza

Komunikaty o błędach

000056935

13-07-2020

Co widzisz?

Następujący kod błędu został odebrany podczas zarządzania urządzeniem pamięci Intel® Optane™owej: 0xA008002E.


Jak rozwiązać ten problem:

Wersja sterownika Intel® RST nie jest obsługiwana przez używaną wersję aplikacji. Aktualizacja może być dostępna/wymagana.

 

Kroki, które należy rozwiązać:

UwagaPrzed wykonaniem poniższych kroków wykonaj kopię zapasową wszystkich danych/plików.

 

Krok 1: Wyłącz pamięć Intel® Optane™ (jeśli jest włączona).
Krok 2: Odinstaluj aplikację.
Krok 3: Uruchom ponownie system.
Krok 4: Pobierz najnowszy pakiet sterownika.

Uwaga
  • Zawsze potwierdzaj, że sterownik jest obsługiwany przez platformę w informacjach o wersji.
  • Skontaktuj się z producentem systemu, aby uzyskać najnowszy dostępny pakiet sterownika/aplikacji, który może zostać dostosowany do systemu.

Krok 5: Zainstaluj sterownik i aplikację.

 

Jeśli błąd nie zniknie lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną w obszarze pamięć operacyjna i pamięci masowej.


& Więcej informacji:

 

 

 

Tematy pokrewne
Przewodnik rozwiązywania problemów z Intel® Optane™ pamięci

 

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW, ALE NIE ZOSTAŁY PRZETESTOWANE, W PEŁNI ZREPLIKOWANE LUB SPRAWDZONE PRZEZ FIRMĘ INTEL. POSZCZEGÓLNE WYNIKI MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ. Wszystkie ogłoszenia i wykorzystanie treści w tej witrynie PODLEGAją warunkom użytkowania witryny.