Identyfikator artykułu: 000056936 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 24-03-2022

0xA00906B3 kodu błędu — zakłócenia usługi Intel® RST

Środowisko

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Opis kodu błędu 0xA00906B3 i etapy mające na celu rozwiązanie tego problemu.

Opis

Następujący kod błędu został otrzymany podczas zarządzania urządzeniem z pamięcią Intel® Optane™: 0xA00906B3.

Rozdzielczość

Usługa technologii Intel® Rapid Storge (Intel® RST) przestała reagować.

 

Uwaga
 • Zanim przejdziesz do poniższych kroków, wykonaj kopię zapasową wszystkich danych/plików.
 • Jeśli podczas uruchamiania/otwierania Intel Optane zarządzania pamięcią masową i pamięcią masową wystąpił błąd, zaktualizuj sterownik Technologia pamięci Intel Rapid do najnowszej wersji dostępnej dla Twojej platformy.
 • Zawsze sprawdzaj , czy SYSTEM BIOS jest prawidłowo skonfigurowany dla Twojej platformy. Sprawdź kroki w odpowiednim przewodniku instalacyjnym.

Kroki, które należy rozwiązać:

W niektórych przypadkach ponowne uruchomienie systemu rozwiązało ten problem, zaleca się najpierw spróbować tego problemu. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

Uruchom ponownie usługę RstMwRpc:

 1. Wyszukaj aplikację Usługi dla systemu Windows (otwórz menu Windows i wpisz usługi).
 2. Wybierz aplikację Usługi.
 3. Naciśnij przycisk Tak, jeśli pojawi się wyskakujące okienko kontroli konta użytkownika.
 4. Ponownie uruchomić usługi, wykonując poniższe czynności:
  1. Zlokalizuj usługę RstMwRpc.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Uruchom ponownie z menu.
 5. Jeśli błąd nie ustępuje, wyłącz przyspieszenie i odinstaluj aplikację.
 6. Po restarcie zainstaluj aplikację ponownie i włącz przyspieszenie.

 

Jeśli błąd nie ustępuje lub potrzebna jest dodatkowa pomoc, skontaktuj się z obsługą klienta w sekcji Pamięć operacyjna i masowa.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.