Identyfikator artykułu: 000057070 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 31-03-2023

Jak skonfigurować funkcję powiadomień e-mail za pomocą Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Środowisko

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Windows® 10*, Windows Server 2016 Family*, Windows 7*, Windows 8.1*, Windows 8*, Windows Server 2003*, Windows Server 2008*, Windows Server 2008 R2*, Windows Server 2012 family*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Objaśnienie konfiguracji funkcji powiadomień e-mail w Intel® VROC.

Opis

Nie można skonfigurować powiadomień e-mail o Intel® VROC.

Rozwiazanie

Intel® VROC obsługuje funkcję powiadomień e-mail, która umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie platformy do wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniami/powiadomieniami dla każdego podsystemu pamięci masowej zgłaszanych przez usługę monitorowania Intel® VROC.

Aplikacja Intel® VROC użytkownika zapewnia interfejs umożliwiający włączenie/wyłączenie i skonfigurowanie funkcji powiadomień e-mail. Możesz skonfigurować ustawienia serwera i adresu e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o systemie pamięci masowej pocztą e-mail. Ponadto możesz wybrać rodzaje powiadomień, które zostaną wysłane po ich zgłoszeniu. Domyślne ustawienie w aplikacji użytkownika jest wyłączone.

Uwaga
 • Aby skonfigurować ustawienia poczty e-mail, musisz być zalogowany jako administrator. Jeśli jesteś standardowym użytkownikiem, ta funkcja nie będzie dostępna.
 • Konfigurację poczty e-mail należy przeprowadzić w Intel® VROC GUI, a nie w PRE-OS/HII.
 • Dodatkowe informacje na temat funkcji powiadomień e-mail i/lub innych możliwości oprogramowania Intel® VROC można znaleźć w menu pomocy w aplikacji użytkownika.
 • Jeśli poniższe czynności nie zadziałają, skontaktuj się ze swoim dostawcą systemu.

Włączanie powiadomień e-mail

 1. Na pasku menu kliknij Preferencje , a następnie kliknij pozycję E-mail w lewym panelu.
 2. W panelu po prawej stronie wybierz Włącz powiadomienie e-mail.
 3. Wybierz rodzaje powiadomień, które chcesz otrzymywać.
 4. Podaj wymagane informacje o konfiguracji, w oparciu o tabelę poniżej.
 5. Zalecany krok: kliknij Wyślij testową wiadomość e-mail , aby upewnić się, że wprowadzone przez Ciebie informacje dotyczące konfiguracji są poprawne.
 6. Po zgłoszeniu pomyślnego testu w oknie dialogowym Test konfiguracji e-mail kliknij OK , aby zamknąć okno dialogowe.
 7. Sprawdź, czy testowy adres e-mail został dostarczony na podany adres e-mail odbiorcy.
  • Jeśli test stwierdzi, że nie można ustanowić połączenia sever, wprowadzona przez Ciebie nazwa hosta SMTP może być nieprawidłowa. Skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail, aby uzyskać więcej informacji.
 8. Kliknij Zastosuj zmiany.

Konfigurowanie ustawień poczty e-mail

NazwaOpis
SMTP HostNazwa serwera, z którym się łączysz w celu wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Jeśli nie masz pewności, Twój dostawca poczty e-mail powinien dostarczyć Ci te informacje.
PortuNumer portu TCP używany do przenoszenia poczty wychodzącej na serwer pocztowy. Zazwyczaj port 25 jest używany dla serwerów SMTP.
Adres e-mail nadawcyAdres e-mail wyświetlany w polu Od twojego powiadomienia e-mail.
Adres e-mail odbiorcyAdres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie. Możesz podać maksymalnie trzy adresy e-mail, ale wymagana jest tylko jedna.

Wyłączanie powiadomień e-mail

 1. Na pasku menu kliknij Preferencje, a następnie kliknij pozycję E-mail w lewym panelu.
 2. Zaznacz opcję Włącz powiadomienie e-mail.
 3. Kliknij Zastosuj zmiany. Zauważ, że wprowadzone wcześniej ustawienia konfiguracji są zachowane, ale wyszarzone. Jeśli zdecydujesz się ponownie włączyć powiadomienia e-mail, będziesz mógł wykorzystać te informacje lub je zaktualizować.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.