Identyfikator artykułu: 000057070 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 08-07-2021

Jak skonfigurować funkcję powiadomień e-mail za pomocą Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Środowisko

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Windows_10, WindowsServer2016Family, windows7, windows81, windows8, windowsserver2003, windowsserver2008, windowsserver2008r2, windowsserver2012family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Objaśnienia konfiguracji funkcji powiadomień o alertach e-mail w Intel® VROC.

Opis

Nie można skonfigurować powiadomień o alertach e-mail z Intel® VROC.

Rozwiazanie

Intel® VROC funkcję powiadomień e-mail, która umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie platformy do wysyłania wiadomości e-mail z powiadomieniem/alertem dla każdego podsystemu pamięci, który zostanie zgłoszony przez usługę Intel® VROC monitorowania.

Aplikacja Intel® VROC użytkownika zapewnia interfejs umożliwiający włączanie/wyłączanie i konfigurowanie funkcji powiadomień e-mail. Możesz otrzymywać powiadomienia o systemie pamięci masowej za pośrednictwem poczty e-mail poprzez skonfigurowanie ustawień serwera i poczty e-mail. Ponadto możesz wybrać typy powiadomień, które zostaną ci wysłane natychmiast po ich zgłoszeniach. Domyślne ustawienie w aplikacji użytkownika jest wyłączone.

Uwaga
 • Aby skonfigurować ustawienia poczty e-mail, musisz być zalogowany jako administrator. Jeśli jesteś użytkownikiem standardowym, ta funkcja nie będzie dostępna.
 • Konfiguracja poczty e-mail musi być wykonana w Intel® VROC graficznym interfejsie użytkownika, a nie w pre-OS/HII.
 • Dodatkowe informacje na temat funkcji powiadomień e-mail i/lub innych możliwości oprogramowania Intel® VROC można znaleźć w menu pomocy w aplikacji użytkownika.
 • Jeśli poniższe czynności nie działają dla Ciebie, skontaktuj się z dostawcą Twojego systemu.

Włączanie powiadomień e-mail

 1. Na pasku menu kliknij Preferencje, a następnie Wyślij wiadomość e-mail z panelu po lewej stronie.
 2. Z panelu po prawej stronie wybierz Włącz powiadomienie e-mail.
 3. Wybierz typy powiadomień, które chcesz otrzymywać.
 4. Podaj wymagane informacje dotyczące konfiguracji w oparciu o tabelę podano poniżej.
 5. Zalecany krok: kliknij Wyślij testową wiadomość e-mail, aby upewnić się, że wprowadzone informacje dotyczące konfiguracji są poprawne.
 6. Gdy test zostanie zgłoszony jako udany w oknie dialogowym Testowa konfiguracja poczty e-mail, kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe.
 7. Sprawdź, czy testowa wiadomość e-mail została dostarczona na podany adres e-mail odbiorcy.
  • Jeśli test dowie się, że nie można nawiązyć połączenia sever, wprowadzona nazwa hosta SMTP może być nieprawidłowy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail.
 8. Kliknij Zastosuj zmiany.

Konfigurowanie ustawień poczty e-mail

NazwaOpis
SMTP HostNazwa serwera, z którym się łączysz w celu wysyłania i otrzymywania wiadomości e-mail. Jeśli nie masz pewności, twój dostawca poczty e-mail powinien dostarczyć Ci te informacje.
PortuNumer portu TCP używany do przekazywania odszybłych wiadomości do serwera poczty. Zazwyczaj port 25 jest używany dla serwerów SMTP.
Adres e-mail w treści wiadomościAdres e-mail wyświetlany w polu Od w powiadomieniu e-mail.
Adres e-mail odbiorcyAdres e-mail, na który zostanie wysłane powiadomienie. Możesz podać maksymalnie trzy adresy e-mail, ale tylko jeden jest wymagany.

Wyłączanie powiadomień e-mail

 1. Na pasku menu kliknij Preferencje,a następnie Wyślij wiadomość e-mail z panelu po lewej.
 2. De niesłuszne włączenie powiadomienia e-mail.
 3. Kliknij Zastosuj zmiany. Zauważ, że wprowadzone wcześniej ustawienia konfiguracji są zaszarowane, ale wyszarowane. Jeśli zdecydujesz się ponownie włączyć powiadomienia e-mail, będziesz mógł wykorzystać te informacje lub je zaktualizować.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.