Sprawdzanie stanu gwarancji pudełkowanego procesora Intel®

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000057098

18-10-2021

Procesory        Informacje o gwarancji

Aby sprawdzić, czy pudełkowany procesor Intel® jest objęty gwarancją, wykonaj poniższe czynności:

  1. Przygotuj dwa numery: numer partii (zwany też FPO) i numer seryjny (zwany też ATPO). Oba te numery są podane na etykiecie pudełka.
    • Można też użyć częściowego numeru seryjnego (częściowy ATPO)numeru partii (FPO), które można odczytać z oznakowania procesora.
    • Częściowy numer seryjny (częściowy ATPO) znajduje się na zewnętrznej krawędzi procesora i składa się z od trzech do pięciu ostatnich cyfr pełnego numeru seryjnego procesora.
  2. Przejdź do narzędzia informacji o gwarancjach.
  3. Wybierz procesor w sekcji Rodzaj produktu.
  4. Wprowadź numer partiipełny numer serii (ATPO) w odpowiednich polach.
  5. Kliknij pozycję Sprawdź produkty.
  6. Narzędzie wyświetli przybliżoną datę wygaśnięcia gwarancji i numer procesora pudełkowanego.

Zobacz przykład:

Narzędzie informacji o gwarancjach:

Narzędzie informacji o gwarancjach

Wprowadź do narzędzia informacje o procesorze:

Wprowadź do narzędzia informacje o procesorze

Sprawdź stan gwarancji:

Sprawdź status gwarancji

Podobny temat
Znajdź oznaczenia dla procesorów Intel® Xeon®