Instalacja Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 (RWC3) na serwerze Microsoft Hyper-V * lub Windows * Server Core

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000057111

17-07-2020

Możesz zainstalować Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 (RWC3), aby zarządzać obsługiwanymi produktami RAID firmy Intel na komputerach z uruchomionym serwerem Microsoft Hyper-V * Server lub Windows * Server Core (bez graficznego środowiska użytkownika systemu Windows). Możesz uzyskać dostęp do RWC3:

 • Bezpośrednio z systemu z uruchomionym oprogramowaniem Microsoft Hyper-V Server lub Windows Server Core
 • Z innego systemu lub maszyny wirtualnej z systemem Windows (z graficznym środowiskiem użytkownika systemu Windows) lub Linux *.

W tym przewodniku systemy Host i Remote są zdefiniowane w następujący sposób:

 • System serwerowy: System ze sprzętem Intel® RAID Controller zainstalowany i uruchomiony system operacyjny Microsoft Hyper-V Server lub Windows Server Core.
 • System zdalny: każdy system lub maszyna wirtualna z systemem Windows (z graficznym środowiskiem użytkownika systemu Windows) lub systemem operacyjnym Linux do zdalnego zarządzania kontrolerem Intel RAID w systemie hosta.
 • Host i systemy zdalne znajdują się w tej samej podsieci.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Instalacja RWC3 w systemach serwerowych i hosta i zdalnym
UwagaMożesz zignorować część systemu zdalnego, jeśli planujesz uruchomić Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 (RWC3) bezpośrednio w systemie hosta

Proces instalacji RWC3 na serwerze Microsoft Hyper-V lub Windows Server Core jest taki sam, jak w innych wersjach systemu Windows, poza tym, że trzeba wyzwolić Instalatora (Setup. exe) w wierszu polecenia systemu Windows lub programie PowerShell *.

 1. Pobierz najnowszą wersję RWC3 dla systemu Windows na komputer host i zdalne systemy.
 2. Uruchom program Setup. exe, aby zainstalować RWC3.
  example image
 3. Po pojawieniu się monitu wybierz bramę.
  example image
 4. Jeśli wybierzesz opcję używania wartości innych niż domyślne, zwróć uwagę na następujące możliwości:
  • Ścieżka instalacji RWC3ów
  • Numer portu serwera sieci Web
   example image
UwagaWięcej informacji można znaleźć w podręczniku instalacji konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 (RWC3) .
Uruchamianie RWC3 w systemie macierzystym
UwagaAby móc uruchomić Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3 (RWC3), musisz mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową. W niniejszym przewodniku używamy przeglądarki Chrome * jako przykładu.
 1. Uruchom przeglądarkę z wiersza polecenia systemu Windows.
 2. Open https://localhost:2463 (2463 jest domyślnym numerem portu serwera sieci Web RWC3. Zamień ten problem, jeśli podczas instalacji RWC3 wybrano inny numer portu).

example image

Uzyskiwanie dostępu do RWC3 z systemu zdalnego
 1. Jeśli włączona jest Zapora, w systemie hosta Dodaj RWC3 (Nginx. exe) jako wyjątek dla ruchu przychodzącego. Aby to zrobić, uruchom polecenie poniżej w wierszu polecenia systemu Windows:
  • netsh advfirewall firewall add Rule Name = "Nginx" dir = in Action = Allow program = "C:\Program Files (x86) \LSI\LSIStorageAuthority\server\nginx.exe" Enable = Yes
  • Powyższa ścieżka programu służy do instalacji domyślnej. Zamień tę wartość, jeśli zainstalowano RWC3 w innej lokalizacji.
 2. W systemie zdalnym uruchom RWC3.
 3. System hosta powinien być wykrywany automatycznie.

example image

Odinstalowywanie RWC3

Możesz odinstalować RWC3 za pomocą poniższego polecenia programu PowerShell:

Klasa Get-WmiObject-Class Win32_Product | WHERE-Object {$ _. Name-Match ' RAID Web Console 3 '} | Invoke-WmiMethod-Name "Uninstall"
example image

 

Tematy pokrewne
Przewodnik użytkownika dla produktów Intel RAID i pamięci masowej
Informacja o nazwie użytkownika i haśle dla Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3
Najnowsze oprogramowanie sprzętowe/sterowniki i oprogramowanie do obsługi technologii Intel RAID i pamięci masowej