Identyfikator artykułu: 000057279 Typ materiałów: Kompatybilność Ostatnia zmiana: 20-07-2022

Czy grafika Intel® może obsługiwać głębię kolorów 10-bitowych?

Środowisko

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

W tym artykule znajdują się informacje na temat obsługiwanych trybów wideo dla głębokich kolorów 10/12-bitowych w grafice Intel®

Opis
  • Jak dowiedzieć się, czy Twoje urządzenie graficzne Intel® obsługuje wyświetlacz o 10-bitowej głębi kolorów.
  • Wyświetlacz oznaczony jako 10-bitowa głębia kolorów w Centrum sterowania grafiką Intel®, ale grafika Intel nie obsługuje 10-bitowej głębi kolorów w zaawansowanych opcjach wyświetlania systemu Windows.
Rozdzielczość

Grafika Intel® obsługuje 10-bitowe i 12-bitowe głębie kolorów (zwane głębokim kolorem). Bieżący Intel Graphics Driver domyślnie ustawia głębokość koloru na konfigurację systemu operacyjnego.

Możesz również ręcznie ustawić głębokość koloru na 10 lub 12 bitów, począwszy od Centrum sterowania grafiką Intel® wersji 1.100.3407.0 w przypadku natywnego połączenia HDMI (jeśli jest ona obsługiwana przez wyświetlacz).

Możesz również włączyć HDR (High Dynamic Range) i WCG (Wide Color Gamut) w systemach operacyjnych w celu uzyskania wyższych głębi kolorów poprzez przejście do ustawień Windows > Display > Windows HD Color. Jeśli zawartość, którą próbujesz wyświetlić, jest 10-bitowa, przełącz się w tryb pełnoekranowy, a sterownik automatycznie przełączy się na wyższą głębokość koloru, biorąc pod uwagę, że HDR i WCC są włączone. Dotyczy to również większości aplikacji DirectX.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat trybów obsługiwanych przez 4K dla różnych głębi kolorów z lub bez włączonego HDR. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi produktu lub w danych katalogowych, ponieważ pomoc techniczna może się różnić w zależności od produktu.

 8-bitowy
Tryby wideo CEA*HDMI 1.4ZŁĄCZE HDMI 2.ODP 1.2DP 1.4
2160p60 (NIEUPRAWNIONY WĄTKI)TakTakTakTak
2160p60 (RGB/ICHV444)NrTakTakTak
 10/12-bitowy
Tryby wideo CEAHDMI 1.4ZŁĄCZE HDMI 2.ODP 1.2DP 1.4
2160p60 (NIEUPRAWNIONY WĄTKI)NrTakTakTak
2160p60 (RGB/ICHV444)NrNrTakTak
 8-bitowy z włączonym HDR
Tryby wideo CEAHDMI 1.4ZŁĄCZE HDMI 2.ODP 1.2DP 1.4
2160p60 (NIEUPRAWNIONY WĄTKI)NrTakTakTak
2160p60 (RGB/ICHV444)NrTak1TakTak
 10/12-bitowy z włączonym HDR
Tryby wideo CEAHDMI 1.4ZŁĄCZE HDMI 2.ODP 1.2DP 1.4
2160p60 (NIEUPRAWNIONY WĄTKI)NrTakTakTak
2160p60 (RGB/ICHV444)NrNrTakTak

Notatki:

1 = osiągalne jako 8-bitowe z dithering.

* CEA: Consumer Electronics Association

** Technologia HDMI 2.0 jest natywnie obsługiwana począwszy od procesorów jedenastej generacji (i nowszej) oraz grafiki Intel® Arc. Starszy sprzęt może wdrażać hdmi 2.0 poprzez LSPCON, co może się różnić w zależności od obsługiwanych możliwości. Szczegółowe informacje można uzyskać od producenta komputera.

LSPCON: jest to urządzenie konwertujące, które pomaga w zapewnieniu wyjścia HDMI 2.0 z wyjścia DisplayPort i jest wlutowane na płycie głównej.
 

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.