Identyfikator artykułu: 000057360 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 14-12-2021

Opcja Intel® Graphics Control Panel nie pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Podsumowanie

Opisuje, dlaczego menu kontekstowe dla Intel® Graphics Control Panel prawym przyciskiem myszy nie jest wyświetlane.

Opis

W przypadku próby otwarcia Intel® Graphics Control Panel brak menu kontekstowego za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy, znanego również jako Ustawienia grafiki Intel® lub Właściwości grafiki Intel®.

Rozwiazanie

Jest to ograniczenie sterowników DCH (Declarative Componentized Hardware) dla systemu Windows. Sterowniki grafiki Intel® wersji 26.20.100.6618 i nowsze to sterowniki DCH dla systemu Windows. Opcja kontekstowa Ustawienia grafiki Intel® kliknięciem prawym przyciskiem myszy nie jest już dostępna podczas korzystania z tych sterowników DCH Graphics dla systemu Windows.

Zamiast tego możesz znaleźć i uruchomić Intel® Graphics Control Panel za pomocą okna wyszukiwania windows.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.