Identyfikator artykułu: 000057389 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 04-10-2021

Czysta instalacja sterowników grafiki Intel® w systemie Windows*

Środowisko

windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje dotyczące całkowitego odinstalowania i przeinstalowania sterownika karty graficznej.

Opis

Otrzymanie komunikatu o błędzie podczas próby instalacji sterownika karty graficznej.

Rozwiazanie

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby całkowicie odinstalować i przeinstalować sterownik karty graficznej:
 

 1. Otwórz TtheMenedżer urządzeńwykonując czynności przewidziane dla Twojego systemu operacyjnego:
  • Windows 11*/10*/8.1*: kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start systemu Windows. Wybierz Menedżer urządzeń.
  • Windows 7*: kliknij Start systemu Windows, kliknij Uruchom, wpisz: devmgmt.ms 
 2. Rozwiń sekcję Karty graficzne.
 3. Zidentyfikuj urządzenie graficzne Intel wśród wymienionych opcji.
 4. Uzyskaj dostęp do Centrum pobierania, wyszukaj model karty graficznej Intel®, wskazany w kroku 3, za pomocą pola Szukaj w prawym górnym rogu.
 5. Wybierz sterownik z listy wyznaczonej dla systemu operacyjnego (Windows 11/10, 8.1 lub 7).
 6. Pobierz . plik exe.
 7. Odłącz się od Internetu, aby upewnić się, że sterownik nie zostanie automatycznie zaktualizowany przez system Windows.
 8. Wróć do wpisu Grafika Intel w Menedżerze urządzeń.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę Intel® i kliknij Odinstaluj.
 10. W oknie dialogowym usuwania urządzenia sprawdź Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia i kliknij OK.
 11. Uruchom komputer ponownie po zakończeniu odinstalowywania.
 12. Otwórz Menedżera urządzeń.
 13. Rozwiń sekcję Karty graficzne.
 14. Jeśli w systemie nie są przechowywane starsze sterowniki, kontroler karty graficznej w menedżerze urządzeń powinien być teraz wymieniony jako podstawowa karta graficzna Microsoft, standardowa karta graficzna VGA lub podobnie. Jeśli nie, należy powtórzyć czynności od 8 do 11.
 15. Po wyświetleniu się monitu ponownie uruchom komputer.

Jeśli instalacja jest nieudana w przypadku pliku .exe, spróbuj zainstalować sterownik za pomocą pliku .zip:

Ostrożność

NIE należy używać kroków, o których mowa poniżej, aby zainstalować sterowniki DCH dla systemu Windows, ponieważ w ten sposób pomija on instalator Firmy Intel zaprojektowany do instalacji tych nowych sterowników, co może skutkować niewielkimi lub poważnymi problemami w systemie i niestabilnością systemu.

Można używać jedynie instalatora (.exe) dostarczonego przez firmę Intel lub producenta komputera.

 1. Zapisz plik .zip z Centrum pobierania na komputerze.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami 9-11 powyżej, aż sterownik w Menedżerze urządzeń wyświetli się jako podstawowa karta graficzna Microsoft. Przejdź do miejsca, w którym plik .zip zostanie zapisany i rozpakaj go.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową Microsoft Basic Display Adapter.
 4. Wybierz Zaktualizuj sterownik.
 5. Kliknij Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
 6. Kliknij Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze.
 7. Kliknij Z dysku.
 8. Kliknij Przeglądaj. Wybierz lokalizację, w której znajdują się pliki sterowników.
 9. Kliknij Dalej. Sterowniki są instalowane.
 10. Po wyświetleniu się monitu ponownie uruchom komputer.
Zastrzeżenia dodatkowe

Dostarczamy ogólne wersje sterowników karty graficznej do ogólnych celów. Producenci komputerów mogli zmienić funkcje, wprowadzić modyfikacje lub dokonać innych zmian w oprogramowaniu lub opakowaniu oprogramowania sterowników karty graficznej. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności instalacji, zalecamy najpierw skontaktowanie się z producentem komputera i wykorzystanie dostarczonego przez niego oprogramowania sterownika.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.