Jak zbudować zestaw narzędzi Open Source OpenVINO™ toolkit dla systemu Linux* ze źródła za pomocą narzędzia Nieoszlifowy interfejs API Python*

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000057448

26-05-2021

Aby użyć języka Python* z zestawem narzędzi open source OpenVINO™ toolkit — Deep Learning Deployment Toolkit dla systemu Linux*, musisz zainstalować Pythona 3.5 lub powyżej, a następnie zbudować zestaw narzędzi, określ poprawną wersję Pythona w wierszu poleceń CMake.

Jeśli nie określisz wersji Pythona, CMake wybierze wersję Pythona na poziomie systemowym, która jest 2.7, a Twoje skrypty Pythona nie będą działać.

Uwaga

Poniższe instrukcje zakładają, że masz już zainstalowany Python*.

 1. Budować ze źródła.

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi budowy systemu Linux.

  $ git clone https://github.com/openvinotoolkit/openvino.git
  $ cd openvino
  $ git submodule update --init --recursive
  $ chmod +x install_dependencies.sh
  $ ./install_dependencies.sh
  $ mkdir build && cd build

   

  Uwaga

  W wierszu poleceń CMake poniżej poszukaj wersji 3.6 Twojej wersji Języka Python*. Lokalizacja języka Python zależy od architektury i systemu operacyjnego.

   

  $ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  -DENABLE_PYTHON=ON \
  -DPYTHON_EXECUTABLE=`which python3.6` \
  -DPYTHON_LIBRARY=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpython3.6m.so \
  -DPYTHON_INCLUDE_DIR=/usr/include/python3.6 ..
  $ make --jobs=$(nproc --all)

   

 2. Eksportu zmienne środowiskowe.

  Po zakończeniu procesu kompilacji, eksportuj zmienne środowiskowe:

  $ export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/~/openvino/bin/intel64/Release/lib/python_api/python3.6/
  $ export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:~/openvino/bin/intel64/Release/lib/

   

 3. Test kompilacja.

  Sprawdź, czy moduł11 Python został prawidłowo zbudowany, uruchamiając następujący skrypt, by importować IENetwork i IECore:

  $ python3.6
  >>> from openvino.inference_engine import IENetwork, IECore

   

Jeśli udało Ci się importować IENetwork i IECore, prawidłowo skuszysz zestaw narzędzi OpenVINO pythonie.