Korzystanie z narzędzia Intel® Data Center Manager (Intel® DCM) w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemów serwerowych Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000057534

09-03-2021

Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem wideo, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemów serwerowych Intel® przy użyciu menedżera centrów przetwarzania danych Intel® Data Center Manager (Intel® DCM).