Identyfikator artykułu: 000057575 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 27-12-2021

Jak ustawić konfigurację RAID dla Intel® Server Board M10JNP2SB

Środowisko

Intel® Server Board M10JNP2SB

Windows Server 2016 Family*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Wymagana konfiguracja trybu RAID

Opis

Nie można ustawić macierzy RAID za pomocą Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe).

Rozwiazanie
  1. Przejdź do konfiguracji advanced > CSM configuration > Compatibility Support Mode (CSM) configuration > CSM Support (enabled) and set to UEFI the Network, Storage, Video, Other PCI devices, save changes(F4>Y)
  2. Chipset > Most Południowy > konfiguracji SATA i RSTe > wyboru trybu SATA (RAID)
  3. Uruchom Konfiguracja systemu Windows i załadowanie sterownika o nazwie: "VROC-f6_iaStorE_win8_64" z linku Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) Software RAID Driver for the Intel® Server Board M10JNP2SB,wersja: 6.2.0.1239 (najnowsze) Data: 2.07.2020 r. Ścieżka:

SW_Packages > sterowniki f6 > VROC_XXXX_F6 sterowniki > VROC_XXXX_F6 sterowniki

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.