Identyfikator artykułu: 000057653 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 26-07-2021

Zdalne atest zgłasza luki w zabezpieczeniach nawet po zainstalowaniu najnowszego mikrokodu

Środowisko

Intel® Xeon® CPU z serii E3Oznaj Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) SDKMicrocode wersja 0xd6 lub nowsza

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Jak ograniczyć efekt "GROUP_OUT_OF_DATE" usługi Attestation Service (IAS)

Opis
  • Zaktualizowano mikrokod do najnowszej wersji zgodnie z tymi instrukcjami.
  • Uruchomiono sgx_sign -version, aby potwierdzić, Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) SDK to najnowsza wersja.
  • Uruchomiono zdalne atest na próbce sgx-ra.
  • Usługa atestacji Firmy Intel (IAS) zwracała kilka porad bezpieczeństwa i odpowiedzi na GROUP_OUT_OF_DATE, które wymagają aktualizacji najnowszego mikrokodu i najnowszego zestawu Intel® Software Guard Extensions (Intel SGX) Software Development Kit (SDK).
Rozdzielczość

Pliki mikrokodu dostępne w repozytorium mikrokodu plików procesora Intel Linux GitHub są aktualizacjami mikrokodu systemu operacyjnego, ale czynniki ograniczające obciążenie systemu Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) wymagają wczesnego ładowania mikrokodu dostępnego w BIOS-ie.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby Intel SGX problemy:

  1. Zapoznaj się ze swoim OEM, aby uzyskać najnowszą wersję systemu BIOS i zapytać, czy posiada on najnowszy mikrokod z wymaganymi poprawkami.
  2. Zainstaluj mikrokod wczesnego ładowania, który jest dostarczany z najnowszym biosem producenta OEM.
Dodatkowe informacje

W artykule Wczytywanie mikrokodu z systemu operacyjnego zawiera więcej informacji na temat różnych typów mikrokodu.

Informacje Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) SDK są zawarte w wycenie, która platforma wysyła do strony trzeciej, która polega.

UwagaJeśli posiadasz już najnowszy zestaw Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) SDK i najnowszy Intel SGX PSW i nadal napotykasz na SA-00293, może być tak, ponieważ inne luki są wciąż nieuprawnione.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.