Ogłoszenie o zakończeniu eksploatacji (EOL) dla aplikacji Intel® SSD Toolbox i Intel® SSD Data Center Tool

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000057675

03-06-2022

Uwaga

Firma Intel na rynku dysków SSD NAND została przejęta przez SK hynix i obecnie jest firmą Solidigm™. Szczegółowe informacje można znaleźć w salonie informacyjnym firmy Intel.

Następujące aplikacje zostały wyekserwowane na wydłużony czas eksploatacji (EOL) i nie będą już aktualizowane:

  • Intel® SSD Toolbox
  • Intel® SSD Data Center Tool (Intel® SSD DCT)

Oprogramowanie będzie dostępne do pobrania do końca 2020 r.

 

Uwaga

Systemy operacyjne Windows 7* i Windows 8* nie są oficjalnie obsługiwane/zatwierdzone za pomocą narzędzia Intel® MAS GUI, a system Windows 7 nie jest obsługiwany przez narzędzie CLI Tool. Użytkownicy nieobsługiwanych systemów operacyjnych mogą nadal zarządzać aktualizacjami oprogramowania sprzętowego za pomocą Intel® SSD Firmware Update Tool.

 

Firma Intel zaleca użytkownikom migrację do następujących aplikacji w celu uzyskania dalszych aktualizacji Intel® SSD zarządzania i oprogramowania sprzętowego:

Narzędzie Intel® MAS Tool zawiera tę samą funkcjonalność i nie tylko. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika dostępnym na stronach do pobrania, do tych stron.

 

Powiązane tematy
Wersje oprogramowania sprzętowego dla intelowych® dysków SSD i pamięci Intel® Optane™
Film na temat aktualizacji oprogramowania sprzętowego Intel® SSD i monitorowania stanu narzędzia pamięci operacyjnej i masowej (® Intel® MAS)
Intel® Memory and Storage Tool: szybkie wskazówki, jak wyświetlić szczegółowe informacje o dysku, zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i wyciągnąć dzienniki SMART