Zawiadomienie o wycofaniu Life (EOL) dla aplikacji Intel® SSD Toolbox i Intel® SSD Data Center Tool

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000057675

16-10-2020

Następujące aplikacje osiągnęły koniec życia (EOL) i nie będą już aktualizowane:

  • Intel® SSD Toolbox
  • Intel® SSD Data Center Tool (Intel® SSD DCT)

Oprogramowanie będzie nadal dostępne do pobrania aż do końca 2020.

 

Uwaga

Systemy operacyjne Windows 7 i Windows 8 * nie są oficjalnie obsługiwane/weryfikowane za pomocą Intel® MAS graficznego interfejsu użytkownika, a system Windows 7 nie jest obsługiwany przez narzędzie CLI. Użytkownicy nieobsługiwanych systemów operacyjnych mogą nadal zarządzać aktualizacjami oprogramowania sprzętowego za pomocą Intel® SSD Firmware Update Tool.

 

Firma Intel zaleca użytkownikom Migrowanie następujących aplikacji w celu uzyskania kontynuacji aktualizacji oprogramowania do firm Intel® SSD i administracyjnych:

Narzędzie Intel® MAS ma takie same funkcje i nie tylko. Dodatkowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika dostępnym na stronach pobierania połączonych powyżej.

 

Tematy pokrewne
Wersje oprogramowania sprzętowego dla dysków SSD Intel® i pamięci Intel® Optane™
Film przedstawiający aktualizację oprogramowania sprzętowego Intel® SSD i monitorowanie kondycji za pomocą narzędzia pamięć® i pamięci masowej Intel (Intel® MAS)
Intel® Memory and Storage Tool: krótkie wskazówki na temat wyświetlania szczegółów dysku, aktualizacji oprogramowania sprzętowego i inteligentnych dzienników ściąganych