Jak włączyć platformy obsługujące Intel® VMD raid lub konfigurację pamięci Intel® Optane™ za pomocą sterownika Intel® RST

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000057787

27-03-2023

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) w wersji 18.0 i późniejszej obsługuje platformy obsługujące technologię Intel® Volume Management Device (Intel® VMD). Intel® VMD to nowy sposób konfiguracji jedenastej generacji i większych platform opartych na Intel® Core™ procesorach na potrzeby Intel® RST zarządzania woluminami RAID i Intel® Optane™ pamięci.

Poniższe kroki są wymagane w celu konfiguracji i konfiguracji obsługiwanych systemów BIOS do Intel® RST zarządzania pamięcią masową za pomocą Intel® VMD.

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem?
 • Nie zaleca się wprowadzania zmian w woluminach pamięci BIOS lub RAID/Intel® Optane™ bez konsultacji z dostawcą systemu. Ten przewodnik jest jedynie punktem odniesienia dla dostawców systemów i ekspertów.
 • Sterownik Intel RST nie obsługuje systemu Linux. Obsługiwane systemy operacyjne (OS) to jedynie 64-bitowe systemy Windows® 10 i Windows 11* 64-bitowe.
 • W tym przewodniku opisano kroki wymagane do konfiguracji systemu bez systemu operacyjnego. Opisane zmiany w opisanym systemie BIOS nie powinny być wprowadzone po zainstalowaniu systemu operacyjnego, ponieważ spowoduje to niedostępny niebieski ekran urządzenia rozruchowego .
 • Platformy, które są notowane jako Intel® Optane™ gotowe do obsługi pamięci naklejce lub na stronie dostawcy, niekoniecznie oznaczają, że obsługują Intel® VMD lub odpowiedni bios opisany w tym przewodniku.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Krok 1: Uzyskaj sterowniki instalacyjne
 1. Pobierz odpowiedni sterownik Intel® RST (SetupRST.exe pliku) z Centrum pobierania. Właściwy sterownik do pobrania zależy od zarządzanego urządzenia. Sprawdź specyfikacje systemu od dostawcy, jeśli jest on nieujawniany, jakie urządzenie znajduje się na platformie.
 2. Otwórz terminal w katalogu z plikiem SetupRST.exe , klikając prawym przyciskiem myszy katalog i wybierając Open in Terminal lub Open PowerShell tutaj. Naciśnij klawisz SHIFT po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w katalog, by wyświetlić odpowiednią opcję wyboru.
 3. Rozpakuj sterowniki przedinstalacyjne, uruchamiając polecenie ./SetupRST.exe -extractdrivers SetupRST_extracted
 4. Skopiuj wszystkie pliki sterownika z wyodrębnionego katalogu do nośnika klucza USB. Plik iaStorVD.sys , który będzie używany później, znajduje się tutaj.
Krok 2: włącz kontroler Intel® VMD w BIOS-ie
 1. Wprowadź system BIOS.
 2. Zlokalizuj menu konfiguracyjne VMD dla platformy. Dostępne ustawienia i lokalizacja w menu mogą się różnić. Szczegółowe informacje dotyczące używanej platformy można znaleźć w instrukcji obsługi systemu lub na stronie pomocy technicznej dostawcy. Poniższy obrazek służy wyłącznie celom referencyjnym.
 3. Włącz kontroler VMD.
 4. Włącz dostępne porty pamięci masowej zawierające urządzenia, którymi ma zarządzać sterownik Intel® RST.
 5. Wybierz KONTROLER SATA, aby umożliwić zarządzanie tym kontrolerem Intel® VMD.
 6. Zapisz zmiany i zakończ. Intel® RST funkcjonalność wymaga instalacji systemu operacyjnego UEFI. Przed podjęciem działania ustawienie Opcji rozruchu powinno wynosić UEFI Opcja rozruchu starszego roku spowoduje awarie po zainstalowaniu systemu operacyjnego z oprogramowaniem Intel® RST.

VMD Setup Menu

Krok 3: instalacja systemu operacyjnego Windows*
 1. Rozpocznij proces instalacji systemu operacyjnego Windows.
 2. Włóż nośnik klucza USB w miejscu, w którym pliki sterownika zostały skopiowane. Jeśli nośnik klucza USB nie ma kopiowanych plików sterowników, zapoznaj się z krokiem 1.
 3. Podczas procesu instalacji systemu operacyjnego kliknij Load Driver. Sterownik VMD będzie musiał zostać zainstalowany, aby wykryć dyski zarządzane przez Intel® RST w ramach kontrolera Intel® VMD.
 4. Wyszukaj lokalizację pliku iaStorVD.sys . Ten plik powinien znajdować się pod .. /Sterowniki/VMD/w plikach sterowników skopiowanych na nośniku klucza USB.
 5. Wybierz plik iaStorVD.sys.
 6. Wybierz dysk do instalacji systemu operacyjnego.
 7. Zakończenie procesu instalacji systemu operacyjnego.
Krok 4: instalacja sterownika Intel® RST w systemie operacyjnym
 1. Po uruchomieniu systemu operacyjnego zainstaluj plik SetupRST.exe pobrany w kroku 1. Spowoduje to zainstalowanie sterownika systemu Windows i umożliwi pobranie aplikacji do zarządzania pamięcią masową i Intel® Optane™ z Microsoft Store* w celu zarządzania woluminami pamięci RAID/Intel® Optane™.
Ważne czynniki
 • Nie należy odinstalowywać/usuwać sterownika Intel® RST VMD po instalacji. Może to spowodować niedostępny niebieski ekran urządzenia rozruchowego i potencjalną utratę danych.
 • Urządzenie VMD jest zawsze włączone na platformie, na której wdrożone jest urządzenie VMD. Istnieje możliwość konfiguracji, w której VMD nie posiada żadnego urządzenia. To jest pusta konfiguracja VMD. W związku z tym sterownik Intel® RST VMD powinien być zawsze zainstalowany na takiej platformie, aby uniknąć żółtego urządzenia w programie Intel w Menedżerze urządzeń Window.