Jak skonfigurować macierz RAID lub Intel® Optane™ pamięci Intel® RST na Intel® VMD platformie

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000057787

28-07-2021

Sterownik Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) wersji 18.0 i późniejszych platform Intel® Volume Management Device (Intel® VMD).

Intel® VMD to nowy sposób konfiguracji platform Intel® RST zarządzania macierzą RAID i Intel® Optane™ woluminami pamięci.

Odpowiednie funkcje HW i BIOS są obecnie dostępne wyłącznie w systemach Intel® Core™ z procesorami jedenastej generacji, które są całkowicie skonfigurowane i gotowe do pracy.

Uwaga
 • Nie zalecana jest zmiana woluminów pamięci SYSTEMU BIOS lub RAID/Intel® Optane™ pamięci bez konsultacji ze sprzedawcą systemu.
 • W krokach w tym artykule opisano kroki wymagane do konfiguracji systemu bez systemu operacyjnego. Opisane zmiany w systemie BIOS nie powinny być wprowadzone po zainstalowaniu systemu operacyjnego, ponieważ spowoduje to niebieski ekran niedostępnego urządzenia uruchamiającego.
 • Platformy, które są Intel® Optane™ "Memory Ready" na naklejce lub na stronie dostawcy, nie muszą oznaczać, że obsługują Intel® VMD lub odpowiedni system BIOS opisany w tym artykule.

Poniższe kroki są wymagane do konfiguracji i konfiguracji systemów obsługiwanych przez HW/BIOS Intel® RST zarządzania pamięcią masową przez Intel® VMD. To tylko informacje dla sprzedawców systemów i użytkowników eksperckich.

Krok 1: pobierz sterownik.
 • Tthe Intel® RST 18.0 lub nowszych w trzech pakietach w Centrum pobierania.
  • SetupRST.exe:pełny instalator systemu Windows, który instaluje sterownik, odinstalowuje starsze aplikacje i umożliwia zainstalowanie aplikacji do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ pamięcią masową i pamięcią masową.
  • Następujące pakiety zawierają jedynie pliki sterowników i muszą być zainstalowane w ramach procesu z dysku:

   • F6flpy-x64(Intel® VMD.zip:nowy pakiet sterowników, który jest przeznaczony wyłącznie dla platform z obsługą technologii VMD. Plikiem binarnym sterownika jest iaStorVD.sys.

   • F6flpy-x64(Non-Intel® VMD.zip:ten pakiet sterownika jest przeznaczony dla platform, które nie obsługują vmd lub nie obsługują VMD. Plikiem binarnym sterownika jest iaStorAC.sys.

 • Pobierz SetupRST.exe i pakiety f6flpy-64(Intel® VMD) na pendrive USB. (Upewnij się rozpakować pakiet f6.). Odstawić na bok i do użytku w trakcie procesu instalacji systemu operacyjnego.

Krok 2: System BIOS
Uwaga
 • Dostępne ustawienia i lokalizacja w menu mogą się różnić. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanej platformy można znaleźć w instrukcji obsługi systemu lub na stronie pomocy technicznej dostawcy.
 • Intel® RST ta wymaga instalacji systemu operacyjnego UEFI. Przed podjęciem tej czynności ustawienie opcji rozruchu powinno być UEFI.
  • Starsza opcja rozruchu spowoduje awarie po zainstalowaniu systemu operacyjnego z Intel® RST oprogramowania.

Następujące pola należy zaktualizować, aby umożliwić zarządzanie urządzeniami pamięci masowej za pomocą kontrolera Intel® VMD danych:

 1. Zlokalizuj menu konfiguracji VMD dla platformy i wybierz Włącz.
 2. Z dostępnych portów pamięci masowej wybierz Włącz dla portów zawierających urządzenia, które mają być zarządzane przez Intel® RST.
 3. Wybierz Kontroler SATA, aby umożliwić zarządzanie nim przez Intel® VMD danych.

VMD Setup Menu

Krok 3: instalacja systemu operacyjnego (Windows® 10 64-bitowego)

Podczas procesu instalacji systemu operacyjnego należy zainstalować właściwy sterownik f6flpy VMD, aby wykryć dyski zarządzane przez firmę Intel® RST za pomocą Intel® VMD kontrolera.

W przypadku dysku USB zawierającego sterownik pobrany wcześniej podłączony, podczas instalacji systemu operacyjnego na poniższym ekranie wykonaj następujące czynności:

OS installation

 1. Naciśnij sterownik ładowania.
 2. Naciśnij przycisk Przeglądaj.
 3. Wybierz dysk USB zawierający sterownik F6 i rozwiń folder, który zawiera sterownik. Naciśnij ok.
 4. Upewnij się, że sterownik iaStorVD.sys jest podświetlony i naciśnij klawisz Next.
 5. Wybierz dysk do instalacji systemu operacyjnego i naciśnij klawisz Dalej.
Krok 4: W systemie operacyjnym

Po wpadce na system operacyjny aplikacja do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ pamięcią masową i pamięcią masową należy pobrać ze sklepu Microsoft Store* w celu zarządzania woluminami macierzy RAID/Intel® Optane™ pamięci.

Setup.exe może być używany podczas przyszłych instalacji w systemie Windows w razie potrzeby.

Uwaga
 • Nie Intel® RST on odinstalować/usunąć sterownika VMD po instalacji. Może to skutkować niedostępnym niebieskim ekranem urządzenia uruchamiającego i potencjalną utratą danych.
 • Urządzenie VMD jest zawsze włączone na platformie, na której wdrażane jest urządzenie VMD. Istnieje możliwa konfiguracja, w której VMD nie posiada żadnego urządzenia. Jest to pusta konfiguracja VMD. W związku z tym sterownik RST VMD powinien zawsze być zainstalowany na takiej platformie, aby uniknąć żółtego urządzenia w Menedżerze urządzeń w oknie.