Jak otworzyć Centrum sterowania grafiką Intel® w systemie Windows* 10/11?

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000058396

27-04-2023

Możesz otworzyć Centrum sterowania grafiką Intel® za pomocą trzech różnych metod podanych poniżej.

Metoda 1: menu Start systemu Windows

 1. W menu Start systemu Windows wpisz grafikę Intel®. To powinno wystarczyć, aby znaleźć Centrum sterowania grafiką Intel®.
 2. Kliknij ikonę Centrum sterowania grafiką Intel® , aby otworzyć aplikację.

  Jeśli aplikacja nie jest wyświetlana, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. W menu Start systemu Windows wyszukaj opcję "Dodaj i usuń programy" i kliknij na niego.
  2. W polu wyszukiwania listy aplikacji wpisz Grafika.
   Uwaga Wpisanie słowa intel nie zadziała ze względu na znak praw autorskich zawarty w nazwie.

  Jeśli jest zainstalowany, powinien wyświetlać Centrum sterowania grafiką Intel® wśród opcji. Następnie spróbuj krok 1 ponownie. Jeśli nie powiedzie się, zainstaluj aplikację ponownie.

  Jeśli nie jest on zainstalowany na Twoim systemie, zapoznaj się z tymi instrukcjami instalacji.

  Po otwarciu aplikacji za pomocą metody 1, możesz włączyć dodatkowe opcje jej otwarcia.

Metoda 2: skrót (domyślnie wyłączony)
Możesz otworzyć Centrum sterowania grafiką Intel® za pomocą kombinacji skrótów klawiszowych. Aby włączyć to, otwórz aplikację za pomocą metody 1, a następnie:

 1. Przejdź do Włącz system i włącz opcję Włącz skrót od systemu .

 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi, aby włączyć ustawienie Windows* "Uruchom ponownie aplikacje (automatycznie zapisz moje aplikacje z możliwością ponownego uruchamiania, gdy się wyloguję i uruchamiam ponownie po zalogowaniu)"

  Po włączeniu tej opcji możesz otworzyć aplikację, jednocześnie naciskając klawisz CTRL+ALT+F1 na klawiaturze.

  Jeśli zmodyfikujesz/zmodyfikujesz domyślną kombinację skrótu klawiszowego w Centrum sterowania grafiką Intel®, użyj tej kombinacji klawiatury.

Metoda 3: ikona palety systemowej (domyślnie wyłączona)

Możesz otworzyć Centrum sterowania grafiką Intel® za pomocą paska systemowego. Aby to włączyć, otwórz aplikację za pomocą metody 1, a następnie:

 1. Przejdź do Preferencje i włącz opcję Paleta systemowa .

 2. Uruchom ponownie swój system.
 3. Po włączeniu tej opcji, w trybie pulpitu otwórz pasek zadań.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Centrum sterowania grafiką Intel® i wybierz Otwórz aplikację.

  Open App

  Uwaga Producenci oryginalnego sprzętu (OEM) mogą wyłączyć niektóre funkcje skrótów klawiszowych.
Powiązane tematy
Jak zainstalować Centrum sterowania grafiką Intel®
Centrum sterowania grafiką Intel® — często zadawane pytania
Jak wyłączyć lub włączyć ikonę grafiki Intel® na Centrum sterowania grafiką Intel