Identyfikator artykułu: 000058424 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 08-08-2022

Jak nawiązać kontakt z klientem Intel® Partner Alliance?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje dotyczące renderowania informacji o pracowniku na koncie w Intel® Partner Alliance

Opis
  • Przycisk Usuń kontakt nie znajduje się na stronie internetowej Intel® Partner Alliance.
  • Należy usunąć kontakt, który nie będzie już działał dla firmy.
Rozwiazanie

Jedynie administrator partnera/delegat konta może aktywować/uaktywnić innych pracowników. Aby rozwiązać ten błąd, kontakty/pracownicy muszą postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uwaga

Administrator partnera nie może usunąć ani dezaktywować innych administratorów partnerów.

Taka informacja musi zostać przeprowadzona przez firmę Intel.  Jeśli chcesz usunąć dostęp dla Administratora Partnera, skontaktuj się z Działem obsługi klienta firmy Intel.


Krok 1

Administrator Partnera/jego delegat musi zalogować się na stronie Intel® Partner Alliance www.intel.com/PartnerAlliance.

Na stronie głównej IPA kliknij link do profilu firmy .

example image

Następnie kliknij łącze Zarządzaj personelem .

example image

Krok 2

Wybierz pracownika, którego chcesz nie wybierać.

example image

W sekcji Dostęp wybierz wszystkie obowiązki pracownika poprzez usunięcie znaku kontrolnego.

Spowoduje to usunięcie dostępu tej osoby do konta i korzyści, w tym punktów, gwarancji i Rynku rozwiązań, jeśli dotyczy.

Uwaga

Nazwisko pracownika nadal będzie podane na liście kont do czasu odświeżenia danych przez system.  Dopóki przycisk dostępu nie zostanie zaznaczony, nie będzie ono w stanie zalogować się na konto.

example image

Dodatkowe informacje

Po przejściu na konto użytkownik nie będzie miał dostępu do konta. Punkty szkoleniowe pozostają jednak aktualne i nadal będą obliczane jako punkty szkoleniowe konta w okresie uczestnictwa.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.