ogłoszenie o zakończeniu Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000058552

20-10-2022

powiadomienie Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

26 lutego 2021 r.

Naszym cenionym partnerom i klientom ekosystemu pragniemy poinformować Cię o nadchodzącym deprekacie Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS). Intel® SCS będą obsługiwane do 31 grudnia 2022 r. Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) zastąpi Intel SCS przyszłości, jako rozwiązanie obsługiwane przez firmę Intel do aktywacji i konfigurowania Intel® Active Management Technology (Intel® AMT).

Najnowsza wersja Intel SCS 12.2.0.150 będzie nadal dostępna w Centrum pobierania firmy Intel do 31 marca 2021 r.

  • Intel SCS nie będą już dostępne do pobrania publicznie po 31 marca 2021 r.
  • Po 31 marca 2021 r. strona pobierania Intel SCS będzie uwzględniać jedynie evergreen errata, zawierającą pełną listę znanych problemów, możliwości obejścia lub łagodzenia skutków.
  • Urządzenia oparte na platformie Intel® Core™ vPro® jedenastej generacji to ostatnia generacja obsługiwana przez Intel SCS. Przyszłe urządzenia platformy Intel vPro (wykraczające poza platformę Intel® Core™ vPro® jedenastejgeneracji ) będą wymagać Intel EMA obsługi Intel AMT.
  • Obsługa klienta dla Intel SCS będzie kontynuowana do 31 grudnia 2022 r. Obsługa klienta jest ograniczona do udzielania odpowiedzi na pytania klientów, ale nie obejmuje rozszerzeń funkcji lub poprawek błędów.

Firma Intel oferuje kilka nowoczesnych narzędzi do zarządzania dla Intel AMT, które zapewniają możliwości umożliwiające naszym klientom strategie przetwarzania w chmurze, zarządzanie w dowolnym miejscu oraz zgodność z popularnymi pakietami zarządzania.

Klientom działów IT w chmurze i przedsiębiorstwom zaleca się migrację do Intel EMA, narzędzia do Intel AMT oprogramowania, które zapewnia działom IT przedsiębiorstwa możliwości przetwarzania w chmurze oraz zarządzanie poza zaporą sieciową. Skorzystaj z poniższych łączy, aby uzyskać informacje o wdrażaniu Intel EMA.

Zestaw narzędzi Open Active Management Technology Cloud Toolkit dla dostawców oprogramowania do zastosowań wbudowanych i Internetu przedmiotów (IoT) zapewnia aktywację i konfigurację Intel AMT, a także Intel AMT rozwiązania przypadków użycia jako alternatywę dla korzystania z Intel SCS.

Dla niezależnych programistów zestaw Intel Active Management Technology Software Development Kit (SDK) zapewnia przykładowy kod oraz zestaw interfejsów API, które umożliwiają programistom łatwe i szybkie włączanie Intel® AMT funkcjonalności do swoich aplikacji. Zestaw SDK zawiera również pełny zestaw dokumentacji HTML.

W przypadku pytań lub dodatkowych informacji dotyczących pomocy technicznej dla Intel SCS i Intel EMA odwiedź stronę pomocy technicznej platformy Intel vPro® lub skontaktuj się z support@intel.com.