Identyfikator artykułu: 000058657 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 09-07-2021

Nie można zainstalować dodatku Visual Studio* 2019 z zestawu Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Software Development Kit (SDK) dla systemu Windows*

Środowisko

Intel SGX SDK dla systemu Windows w wersji 2.12

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Szybkie kroki w celu zainstalowania dodatków Visual Studio* w pakiecie INTEL® SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (Intel® SGX) SDK dla systemu Windows*

Opis
  • Zainstalowano Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) SDK dla systemu Windows*
  • Integracja programu Visual Studio* nie powiodła się
  • Nie można znaleźć debuggera SGX w Programie Visual Studio.
Rozwiazanie

W przewodniku Intel SGX instalacji systemu operacyjnego Windows podano:

Dodatek i kreator dla Microsoft Visual Studio* 2017 IDE lub Microsoft Visual Studio* 2019 IDE są również dostarczane oddzielnie z nazwą rozszerzenia vsix. Jeśli nie udaje się zainstalować dodatku lub kreatora, kliknij dwukrotnie odpowiednie pliki vsix, aby zainstalować je ręcznie.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby znaleźć i zainstalować pliki .vsix dla dodatków:

  1. Zmień nazwę pliku Intel®_SGX_Windows_SDK_2.12.100.4.exe na Intel®_SGX_Windows_SDK_2.12.100.4.zip.
  2. Kliknij dwukrotnie na plik .zip i przejdź do podkatalogu instalacji, w którym znajdziesz pliki .vsix.
  3. Rozpakować pliki .vsix.
  4. Kliknij dwukrotnie SEWizardVS2019.vsix. W razie potrzeby kliknij Dalej.
  5. Kliknij dwukrotnie SEConfigureVS2019.vsix. W razie potrzeby kliknij Dalej.
  6. Zmień rozszerzenie pliku .zip z powrotem na .exe i zainstaluj zestaw SDK w zwykły sposób.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.