Zaprzestanie Intel® Graphics Control Panel ze sklepu Microsoft* Store

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000058733

12-08-2021

Aplikacja Intel® Graphics Control Panel (Intel® GCP) została wycofana ze sklepu Microsoft* Store z dniem 16 marca 2021 r.

Model Intel Graphics Control Panel został teraz zastąpiony Intel® Graphics Command Center dla systemów z procesorami Intel® lub nowsze. Ten Intel Graphics Command Center ma najnowsze funkcje i możliwości i nadal będzie interfejsem użytkownika w celu przyszłych udoskonaleń.  Instrukcje dotyczące instalacji systemu Intel Graphics Command Center patrz Jak zainstalować Intel® Graphics Command Center. Aby uzyskać więcej informacji o Intel Graphics Command Center, zobacz Intel® Graphics Command Center często zadawane pytania.

Wszystkie Intel Graphics Control Panel pozostaną na systemach, Intel Graphics Control Panel zainstalowanych wcześniej ze sklepu Microsoft Store. Ma to wyłączny wpływ na systemy, w których aplikacja nie jest aktualnie zainstalowana, oraz na systemy, które chcą ją zainstalować.

UwagaUsunięcie nie ma wpływu na systemy ze starszymi sterownikami grafiki firmy Intel oznaczonymi jako 15.45.xx.xxxx, 15.40.xx.xxxx, 15.36.xx.xxxx, 15.33.xx.xxxx. Sterowniki te posiadają Intel Graphics Control Panel w pakiecie sterownika karty graficznej. W celu identyfikacji sterownika karty graficznej zapoznaj się z moją Intel® Graphics Driver graficzną?

 

Podobne tematy
Jak zainstalować komputer w Intel® Graphics Driver Windows® 10 i Windows 8*/8.1*?
Jak zainstalować Intel® Graphics Command Center
Intel® Graphics Command Center często zadawane pytania
Jaka jest moja Intel® Graphics Driver wersji?
Ogólne informacje na temat sterowników DCH grafiki Intel® dla systemu® Windows*