Instalacja lub aktualizacja centrum sterowania Intel® Killer™

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000058920

16-09-2022

Instalatory centrum sterowania Intel® Killer™ zawierają sterowniki dla produktów Intel® Killer™ bezprzewodowych oraz produktów Intel Killer Ethernet. Centrum sterowania Intel Killer można zainstalować w dowolnym systemie za pomocą jednej lub kilku z tych kart sieciowych. Starsze wersje produktów Killer nie będą obsługiwane przez to oprogramowanie.

Uwaga

W przypadku systemu operacyjnego Windows*: przed przystąpieniem do instalacji ręcznej zalecamy próbę automatycznej instalacji i aktualizacji sterowników i oprogramowania za pomocą narzędzia Intel® Driver & Support Assistant . W przypadku systemu operacyjnego Linux*: w celu uzyskania dalszych informacji na temat sterowników systemu Linux zapoznaj się z artykułem Obsługa systemu Linux* dla kart sieci bezprzewodowej Intel.For Linux* OS: See Linux* Support for Intel® Wireless Adapters for More information about Linux Drivers.

Pierwszym krokiem w aktualizacji lub instalacji centrum sterowania Intel Killer jest pobranie pakietu instalacyjnego.

Możesz znaleźć najnowszy uniwersalny sterownik Windows (UWD) dla Centrum sterowania Killer, z najnowszymi sterownikami, dla wszystkich obecnie obsługiwanych produktów Killer Wireless i Ethernet z obecnymi wersjami systemu Windows® 10 (1803+) w centrum pobierania.

Po pobraniu odpowiedniego instalatora, po prostu uruchom instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację centrum sterowania Intel Killer i najnowsze sterowniki urządzenia dla Twoich kart sieciowych Killer.

Uwaga

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 i nie masz pewności, którą wersję używasz, możesz dowiedzieć się, klikając Start, a następnie wpisując klawisz Winver i naciskając klawisz Enter. Pojawi się pudełko z informacjami na temat systemu Windows, w tym numerem wersji.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z instalacją lub aktualizacją centrum sterowania Intel Killer, kliknij tutaj, aby uzyskać nasz przewodnik po czystej instalacji.

Powiązane tematy
Często zadawane pytania dotyczące centrum sterowania Intel® Killer™
Problemy związane z aktualizacją lub instalacją Centrum sterowania Intel® Killer