Pobierz oprogramowanie i sterowniki Intel® Killer™

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000059060

16-09-2022

Ta strona zawiera wszystkie wersje oprogramowania i sterowników obecnie obsługiwanych produktów Intel® Killer.This page lists all versions of software and drivers for currently supported Intel® Killer products.

Uwaga

W celu aktualizacji sterownika Wi-Fi dla Twojej ogólnej karty sieci bezprzewodowej Intel® użyj następującego linku.

Aby zaktualizować sterowniki i oprogramowanie w systemie za pomocą produktów Intel Killer:

Lub

  • Wybierz wersję pakietu, aby pobrać i zainstalować ręcznie.
Wersjapakietowa 1Wersja sterownikaObsługiwane karty sieciowe
3.1122.183 2
(Najnowsze)
22.110.1.1Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675

2.0.1.3 (wygrana 11)
1.0.2.14 (wygrana 10)

Intel® Killer™ E3100
1168.002.0909.2021 (wygrana 11)
10.053.1001.2021 (wygrana 10)
Intel® Killer™ E2500, E2600
1125.002.0909.2021 (wygrana 11)
10.053.1001.2021 (wygrana 10)
Intel® Killer™ E3000, E3100G
3.1122.104.2Oprogramowanie sieciowe Intel® Killer®
3.1122.182 2 22.100.1.1Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675
2.0.1.3 (wygrana 11)
1.0.2.14 (wygrana 10)
Intel® Killer™ E3100
1168.002.0909.2021 (wygrana 11)
10.050.0511.2021 (wygrana 10)
Intel® Killer™ E2500, E2600
1125.002.0909.2021 (wygrana 11)
10.050.0511.2021 (wygrana 10)
Intel® Killer™ E3000, E3100G
3.1122.104.2Oprogramowanie sieciowe Intel® Killer®
3.1121.936 2
 
22.80.1.1Intel® Killer™ 1550, AX1650, AX1675
1.0.2.14Intel® Killer™ E3100
10.050.0511.2021Intel® Killer™ E3000, E3100G, E2500, E2600
3.1121.927.5Oprogramowanie sieciowe Intel® Killer™

1 Obsługuje jedynie 64-bitową obsługę systemu operacyjnego.
2 Dodatkowa obsługa systemu Windows 11

Uwaga

Niektóre sterowniki z tego pakietu mogły nie zostać zaktualizowane i są takie same jak w poprzednim pakiecie. Musisz zainstalować ten pakiet, aby zaktualizować dowolną wersję wymienionego powyżej dysku.

 

Powiązane tematy
Aktualizacja lub instalacja centrum sterowania Intel® Killer™
Często zadawane pytania dotyczące centrum sterowania Intel® Killer™
Zidentyfikuj swoją kartę sieci bezprzewodowej Intel® i wersję sterownika Wi-Fi.