Identyfikator artykułu: 000059265 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 24-02-2023

Potrzebuję pomocy w publikacji mojej witryny sklepowej Intel® Solutions Marketplace

Środowisko

Intel Solutions Marketplace

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Poradnik publikowania rozwiązań i produktów w Intel® Solutions Marketplace

Opis
 • Nie można opublikować w Intel Solutions Marketplace.
 • Zauważyłem nieprawidłowe łącze w wytycznych dotyczących publikacji na Rynku rozwiązań Intel®.
 • Potrzebujesz wskazówek, aby zarządzać witryną sklepową.
Rozdzielczość

Intel® Solutions Marketplace to zaawansowana platforma internetowa, która umożliwia współpracę i współtworzenie w nowym otoczeniu opartym na danych.

 • Partnerzy poziomu Titanium i Gold, którzy publikują treści, mogą tworzyć witryny sklepowe, publikować oferty oraz prezentować swoje produkty i rozwiązania klientom końcowym z przedsiębiorstw.
 • Dla partnerów, którzy nie mają dostępu do publikowania treści lub biznesowych użytkowników końcowych, Intel® Solutions Marketplace to bogate źródło zasobów, za pomocą którego można nawiązywać połączenia z dostawcami z branży i odkrywać oferty spełniające konkretne potrzeby biznesowe.
 • Administratorami Partnerów i Delegatami Administratora Partnera są początkowo użytkownicy z pełnym dostępem do zarządzania kontem na Rynku rozwiązań Intel®. W razie potrzeby administratorami partnerów zarządzają pracownicy, którzy wymagają uzyskania dostępu.

Użyj poniższych łączy, aby uzyskać więcej informacji:

pomoc Intel® Solutions Marketplace

Tworzenie ofert Intel® Solutions Marketplace

Jak zarządzać ofertami

Zarządzanie witryną sklepową Intel® Solutions Marketplace

Wytyczne dotyczące publikacji Intel® Solutions Marketplace

UwagaLinki te wymagają logowania do witryny Intel® Partner Alliance, a użytkownicy muszą mieć prawo do publikacji, aby uzyskać dostęp do tych treści.

Aby uzyskać dodatkową pomoc w odniesieniu do przewodnika po publikacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.

Dodatkowe informacje
 1. Intel® Solutions Marketplace to zaawansowana platforma internetowa, która umożliwia współpracę i współtworzenie w nowym otoczeniu opartym na danych. Partnerzy, którzy mają dostęp do publikowania treści, mogą tworzyć witryny sklepowe, publikować oferty i prezentować je klientom końcowym z przedsiębiorstw. Dla partnerów, którzy nie mają dostępu do publikowania treści lub biznesowych użytkowników końcowych, Intel® Solutions Marketplace to bogate źródło zasobów, za pomocą którego można nawiązywać połączenia z dostawcami z branży i odkrywać oferty spełniające konkretne potrzeby biznesowe. Najważniejsze funkcje obejmują:
  • Witryna sklepowa — wybrani partnerzy mogą promować swoje produkty i rozwiązania wśród innych partnerów i korporacyjnych klientów końcowych.
  • Generacja potencjalnych klientów — partnerzy, którzy sprzedają za pośrednictwem witryny sklepowej, mają dostęp do osobistego pulpitu nawigacyjnego, na którym będą mogli nawiązywać kontakty z innymi partnerami i klientami końcowymi za pomocą inteligentnego dopasowyowania wykorzystującego AI.
  • Partner do współpracy partnerskiej – narzędzia do dopasowyowania umożliwiają partnerom współpracę przy projektowaniu, budowaniu i sprzedaży innowacyjnych nowych rozwiązań.
 2. Kto się kwalifikuje?
  • Dyrektor partneray — wszystkie aktywne konta Uczestników programu Intel® Partner Allance kwalifikują się do umieszczenia ich w Katalogu partnerów oraz do wykorzystania katalogu do wyszukiwania produktów i rozwiązań oferowanych przez innych partnerów.
  • Rynek rozwiązań – tylko konta Titanium i Gold kwalifikują się do publikowania ofert na Rynku.
 3. W jaki sposób partnerzy przesyłają swoje oferty?
  • Publikujący muszą zalogować się do Intel Solutions Marketplace witryny internetowej i przesłać wniosek do firmy Intel o publikację treści na Rynku. Wszystkie proponowane treści muszą być publikowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi publikacji.
  • Publikujący muszą proponować jedynie treści związane z produktami lub technologiami Intel®.
  • Firma Intel może zatwierdzić lub odrzucić wszelkie treści według własnego uznania i może uzależnić zgodę na modyfikacje treści. Firma Intel zastrzega sobie również prawo do określenia sposobu, w jaki wszystkie treści są prezentowane i promowane na Rynku.
 4. Czy partner może edytować swoją ofertę po jej opublikowaniu?
  • Tak, ale partner będzie musiał ponownie przesłać zaktualizowane treści do zatwierdzenia przez firmę Intel. Zaktualizowane treści nie zostaną opublikowane, dopóki nie zostaną zatwierdzone przez firmę Intel.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.