Identyfikator artykułu: 000059417 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 15-03-2022

Jak utworzyć główną partycję za pomocą Diskpart?

Środowisko

Windows 7 family*, Windows 8.1 family*, Windows 8 family*, Windows® 10 family, Windows Vista family*, Windows XP family*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje usunięcia istniejących partycji w Intel® SSD i stworzenia nowej partycji głównej za pomocą narzędzia Diskpart.

Opis

Nie można użyć dysku SSD. Nie można uzyskać dostępu do dysku.

Rozwiazanie
Uwaga
 • Proces ten usunie wszystkie dane i partycje na dysku. Zanim wykonaj następujące czynności, wykonaj kopię zapasową swoich danych.
 • W zależności od systemu proces może trwać od kilku minut do kilku godzin.

Diskpart to narzędzie windows* CLI, które może służyć do zarządzania urządzeniami pamięci masowej. Aby wyczyścić dysk i stworzyć nową partycję podstawową, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz wiersz poleceń jako administrator.
 2. Uruchom wiersz poleceń diskpart.
 3. Uruchom listę  poleceń, aby zobaczyć wszystkie urządzenia pamięci masowej obecnie podłączone i rozpoznane w systemie.
 4. Uruchom polecenie wybierz dysk , by wybrać żądany dysk. Użyj numeru indeksu powiązanego z dyskiem, na przykład wybierz dysk 2.
 5. Uruchom polecenie wyczyść wszystkie , by usunąć partycje i dane z dysku.
 6. Uruchom polecenie utwórz partycję podstawową , aby stworzyć partycję o pełnym rozmiarze dysku.
 7. Uruchom format poleceń , zastępując fs=NTFS label=, by ustawić system plików i etykietę woluminu. Użyj etykiety preferencji dla woluminu.
 8. Uruchom wolumin listy poleceń, aby zobaczyć wszystkie woluminy w dostępnych urządzeniach pamięci masowej.
 9. Uruchom polecenie wybierz wolumin , by wybrać wolumin nowo oznakowany. Użyj numeru indeksu powiązanego z odpowiednim woluminem, na przykład wybierz wolumin 3.
 10. Uruchom polecenie przypisać letter= , aby przypisać nową literę do woluminu. Użyj litery preferencji dla woluminu, na przykład przypisaj letter=D.
 11. Uruchom jeszcze raz wolumin listy poleceń, aby zobaczyć nową literę przypisaną do nowego woluminu.
Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat Diskpart i innych dostępnych opcji w tym narzędziu można znaleźć na następujących stronach:

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 86 prod.

Seria Intel® SSD DC P4601
Seria Intel® Optane™ SSD 800P
Seria SSD Intel® Optane™ 900P
Seria Intel® Optane™ SSD 905P

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.