Identyfikator artykułu: 000059530 Typ materiałów: Konserwacja i wydajność Ostatnia zmiana: 23-05-2022

Najlepsze praktyki dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera Intel® RAID/pamięci masowej

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Zalecenia i wytyczne dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera Intel® RAID/pamięci masowej

Opis

Jakie są najlepsze praktyki dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera Intel® RAID/kontrolera pamięci masowej?

Rozdzielczość
  • Skręć zapasowe wszystkie kluczowe dane w macierzy RAID.
  • Zalecana jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego w powłoce EFI.
  • W przypadku aktualizacji systemu operacyjnego (OS) należy przestrzegać następujących warunków:
    • Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego upewnij się, że nie ma żadnych działań we/wy.
    • Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymagane jest ponowne uruchomienie.
  • Jeśli obecna wersja oprogramowania sprzętowego jest bardzo stara, aktualizuj stopniowo w kierunku najnowszych przyrostów wersji <3, aby uniknąć dużych przeskoków pomiędzy wersjami.
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kontrolera nie powinna mieć żadnego ryzyka dla macierzy RAID.
  • Odłączenie istniejących macierzy RAID w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie jest zalecane i może zwiększyć ryzyko podczas ponownego importu macierzy RAID.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.