Identyfikator artykułu: 000059593 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 14-07-2021

Dlaczego system BIOS Intel® RAID Controller menu konfiguracji pamięci masowej w kolorze szarym?

Podsumowanie

Informacje na temat tego, dlaczego Intel® RAID Controller jest poszajony i jak go skonfigurować

Opis

Nie można skonfigurować Intel® RAID Controller ponieważ jest wyszarzeni w menu BIOS w konfiguracji kontrolera pamięci masowej -> Intel® Storage Module.

example image

Rozwiazanie

Jest to projekt. Pole Intel® Storage Module tym ekranie pokazuje jedynie, który moduł pamięci Intel® RAID/pamięci masowej (o kształcie Mezzanine) jest zainstalowany w systemie.

Instrukcje konfiguracji tego kontrolera zależą od rodzaju kontrolera i trybu uruchamiania (UEFI lub starsze wersje), w które skonfigurowany jest system. Szczegółowe kroki można znaleźć w Intel® RAID konfiguracji produktu w środowisku przed rozruchem na serwerowych® serwerowych i systemach serwerowych Intel® Intel®.

Dodatkowe informacje

Intel RAID /kontrolery pamięci masowej w rozmiarze karty add-in PCIe* nie są wyświetlane na ekranie konfiguracji kontrolera pamięci masowej.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.