Identyfikator artykułu: 000059896 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 09-08-2021

Czy w celu instalacji niestandardowych sterowników innych niż Intel istnieje link do stron internetowych z pomocą techniczną innych producentów komputerów?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Łącze wymienia producentów komputerów innych firm w celu instalacji niestandardowych sterowników

Opis

Szukasz informacji dla producentów komputerów do instalacji niestandardowych sterowników innych firm

Rozdzielczość

Niektórzy producenci komputerów instalują niestandardowe sterowniki.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.