Identyfikator artykułu: 000059899 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 09-08-2021

Jak rozwiązać problemy z aktualizacją z Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Daje Ci dwie możliwości rozwiązania problemów z aktualizacją z Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA).

Opis

Czy istnieją metody rozwiązywania problemów z aktualizacją z Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)?

Rozwiazanie

Dwie metody rozwiązywania problemów z aktualizacją z Intel® Driver & Support Assistant

Opcja 1

  1. Odinstaluj Intel® DSA panelu sterowania.
  2. Usuń wszystkie stare pliki dziennika z pliku C:\ProgramData\Intel\DSA.
  3. Odinstaluj Intel® Computing Improvement Program lub Intel® Product Improvement Program poprzez Panel sterowania.
  4. Uruchom ponownie system.
  5. Pobierz najnowszą wersję programu Intel® Driver & Support Assistant.

Opcja 2

  1. Jeśli Intel® DSA nadal nie zainstaluje się lub zostaną wykorzystane błędy dotyczące brakujących plików, skorzystaj z Intel® DSA Uninstaller.
  2. Pobierz najnowszą wersję Intel® Driver & Support Assistant.

Jeśli nie spowoduje to rozwiązania problemu z aktualizacją, pomoc naszym programistom w udoskonaleniu tego narzędzia poprzez wysłanie zrzutów ekranu z błędu i ostatniego pliku DSAUninstaller.log (możesz znaleźć lokalizację pliku dziennika w Programie File Explorer, poszukując go przez DSAUninstaller.log, a następnie upewnić się i odeśleć dziennik z najnowszej daty). Pliki można wysyłać do nas za pośrednictwem społeczności Intel za pośrednictwem poczty lub kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy Intel.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.